Forberedelsene til den forsinkede skolestarten på Filippinene fortsetter. Den skal starte femte oktober og all undervisning vil da skje på avstand. Normalt sett så starter skolen på Filippinene i juni, men i år er det forsinket oppstart på grunn av koronapandemien.

Skolen skal bruke internett for å kommunisere med barna gjennom online-undervisning, men for de barna som ikke har tilgang til nett, I-pad/PC eller mobiler tar man i bruk såkalt «modulær undervisningsstrategi». Dette innebærer at foreldrene henter undervisningsmateriell på skolen sammen med oppgaver til skolebarna. Foreldrene må så hjelpe barna sine og løse oppgavene før de leveres tilbake til lærerne på skolen slik at de kan vurdere oppgavene og sette karakterer.

Lærerne jobber hardt med å klare å bli ferdige i tide. Nedenfor ser vi noen av pedagogene som forbereder seg. Fire av disse lærerne har selv vært elever på skolen i Taytay. Takket være fadderprogrammet og sine fastgivere har de fått en bra grunnutdanning og blitt lærere. De er veldig motiverte til å gi hjelpen videre til barn som vokser opp i det samme slumområdet.

Samtidig går arbeidet med å ferdigstille det nye skolebygget videre. Skolenavnet ble nylig malt på toppen av bygningen. Jobben ble gjort av maleren Mang Eddy. Men det er fortsatt endel igjen som skal gjøres. Rekkverk, skillevegger, dører, vinduer og mye mer skal på plass før undervisningen kan starte opp.

Takk til alle som har gitt en gave til det nye skolebygget. Du kan gjerne gi en gave til arbeidet med å ferdigstille skolebygget ved å klikke her

Vi har også stort behov for nye fastgivere til det langsiktige arbeidet. Bli fadder ved å klikke her.

Dele med vennene dine: