Vårt arbeid i Kenya

Vi arbeider hovedsakelig med før- og grunnskoler i landet. I tillegg til dette utfører vi katastrofearbeid, deler ut mat og borer brønner med rent vann.

Våre land » Kenya

Vårt arbeid i Kenya

Gilbert Ochieng, ansvarlig for vårt arbeid for Star of Hope Kenya.

Halvparten av Kenyas befolkning er under 15 år, og myndighetene har ikke mulighet til å gi en god skolegang for alle. Vi arbeider hovedsakelig med før- og grunnskoler i landet. I tillegg til dette utfører vi katastrofearbeid, deler ut mat og borer brønner med rent vann.

Prosjektene

Vi driver i dag totalt 4 prosjekter i landet, som daglig mottar ca 1300 barn og 30 yrkesfagelever. Alle prosjektene ligger i nærheten av kystbyen Mombasa.

Jimba Nursery School – åpnet i 2008, ligger 3 mil utenfor kystbyen Mombasa.

Star of Hope Nursery School – ligger i Mikindani. Skolen ble bygget i 1987 med støtte fra svenske Norad, SIDA.

Living Word School – ligger i Mikindani. Skolen ble bygget i 1996 med støtte fra SIDA.

Star of Hope Training Institute – vår yrkesskole, ligger i Mikindani. Prosjektet ble startet i 2001.

Ved våre skoler får barna omsorg og muligheten til å utvikle seg gjennom lek i trygge omgivelser med våre dyktige, omsorgsfulle og kunnskapsrike medarbeidere. I yrkesskolen lærer elevene å sy, drive jordbruk eller jobbe med IT. På skolen dyrker ansatte og barn grønnsaker sammen, og det finnes også en kyllingfarm. Grønnsakene og kyllingene er ikke bare en del av utdanningen, men brukes også til matlaging på skolene.

Prosjektene:

1. Jimba
2. Star of Hope Nursery School Mikindani
3. Living Word School
4. Star of Hope Training Institute

Adresse til Kenya

Star of Hope Kenya
P.O. Box 86346
80100 Mombasa
KENYA

Bilder fra prosjektene

Jimba

Living Word School

Star of Hope Nursery School Mikindani

Star of Hope Training Institute

Våre land » Kenya

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800