Vårt arbeid i Lettland

Målet med dette arbeidet er å forbedre levekårene for barn med funksjonsnedsettinger. Vi tilbyr dem et sted hvor de blir behandlet med kjærlighet, forståelse og respekt.

Våre land » Latvia

Vårt arbeid i Lettland

Ivars og Liana Velks.

Målet med dette arbeidet er å forbedre levekårene for barn. Vi tilbyr dem et sted hvor de blir behandlet med kjærlighet, forståelse og respekt. Vi lærer deres foreldre hvilke rettigheter de har, og vi arbeider med å endre holdninger til mennesker med funksjonsnedsettinger hos helsepersonell, politikere og i samfunnet for øvrig. I tillegg bidrar vi med kunnskapsoverføring fra skandinaviske ergoterapeuter, fysioterapeuter og spesialpedagoger.

Synet på barn med funksjonsnedsettelser har lenge vært preget av forestillingen om at personer med nedsatt funksjonsevne ikke kan bidra i samfunnet, og derfor er mindreverdige. Disse barna er derfor blitt plassert på institusjoner, hvor de ikke har hatt noen mulighet til å utvikle seg og leve et fullverdig liv.

På sentrene som Star of Hope støtter, får barna lære å bruke kroppen sin, møte andre barn, trene på å snakke og ha gymnastikk. De får også bruke hendene sine til modellering, håndarbeid og mye mer.

For de eldre barna har vi etablert Star of Hopes dagsentre. Målet med et dagsenter er at unge mennesker skal lære å ta vare på seg selv og finne sin plass i livet. Her kan de lære forskjellige typer arbeid: Keramikk, veving, skreddersøm, skomakeri og møbelsnekring. De drar på turer sammen, arrangerer fester og lærer å kommunisere med hverandre. De lærer også å komme seg rundt i byen, ta buss, handle og ha sosialt samvær med andre. Dette var helt utelukket for bare noen få år siden.

Skoler vi støtter:

1. Liepaja special boarding school
2. Riga 5th boarding school
3. Zalite special boarding school
4. Spares boarding school

Familiegrupper:

5. Jekabpils
6. Liepaja
7. Bauska
8. Riga
9. Cesis
10. Jelgava
11. Tukums
12. Talsi
13. Dobele
14. Preili
15. Balvi
16. Aluksne
17. Gulbene

Bilder fra prosjektene

Ledstjernen

Våre land » Latvia

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Schweigaards gate 34E | 0191 Oslo | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org


Facebook          Instagram         


Schweigaards gate 34E | 0191 Oslo
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org