Vårt arbeid i Latvia

Målet med dette arbeidet er å forbedre levekårene for barn med funksjonsnedsettinger. Vi tilbyr dem et sted hvor de blir behandlet med kjærlighet, forståelse og respekt.

Våre land » Latvia

Vårt arbeid i Latvia

Ivars og Liana Velks.

Støtte til utdanning

Rent praktisk innebærer det at vi støtter virksomheter der barn og ungdommer så langt det er mulig lærer seg å ta vare på seg selv og å finne sin plass i livet. De får lære seg forskjellige håndverk som keramikk, veving, søm, skomakeri og møbelsnekring. De får også reise sammen på utflukter, lage selskaper og de får lære seg å kommunisere med hverandre. De får også trening i å komme seg rundt i byen, ta buss, handle og å omgås andre mennesker, noe som for bare få år siden var utelukket.

For tiden støtter vi flere enn 680 studenter med nedsatte funksjonsevner på fem internatskoler i Latvia. Mange av barna har langt å reise og bor derfor på skolene i ukedagene og reiser hjem til sine familier i helgene.

Støtte til familien

Star of Hope hjelper familier i krise. Latvia har blitt hardt rammet av den finansielle uroen i verden, noe som i sin tur gjør livet svært vanskelig for dem som allerede lever på minimumsgrensen. Mange trenger humanitær hjelp som pakker med mat, klær, sko og hjelp til å betale elektrisitet og andre regninger. Hovedmålet er å gi dem hjelp til å klare seg gjennom krisen og oppmuntre dem til å søke sysselsetting som kan gjøre dem økonomisk uavhengige.

I løpet av 2017 hadde vi tilsammen 14 familiegrupper i 13 byer. De hadde møter minst en gang i måneden. Og i tillegg ved høytider, skolearrangement eller på utflukter som arrangeres flere ganger i året. Hver sommer arrangeres det to sommerleirer for barn med nedsatte funksjonsevner og deres familier, slik at de kan slappe av sammen. Seminar og konferanser blir også jevnlig arrangert.

Effekter av vårt arbeid i Latvia

Star of Hope støtter 680 barn og ungdommer med ulike nedsatte funksjonsevner og deres familier på fem statlige skoler i Latvia.

I løpet av året deltok barna på ulike teater-, musikk- og dansefestivaler. Både barna og foreldrene har stor glede av dette.

Programmet «Familier i krise» inneholder et par hovedaktiviteter. En av dem er at Velku`s pyskolog Ilze Lielpetere arbeider med 14 foreldregrupper i 13 byer. Hun har møte med hver gruppe en gang i måneden.

Adresse i Latvia

Velki Association
PO Box 117
Riga-LV-1011
Latvia

Målet med dette arbeidet er å forbedre levekårene for barn. Vi tilbyr dem et sted hvor de blir behandlet med kjærlighet, forståelse og respekt. Vi lærer deres foreldre hvilke rettigheter de har, og vi arbeider med å endre holdninger til mennesker med funksjonsnedsettinger hos helsepersonell, politikere og i samfunnet for øvrig. I tillegg bidrar vi med kunnskapsoverføring fra skandinaviske ergoterapeuter, fysioterapeuter og spesialpedagoger.

I Latvia arbeider Star of Hope, sammen med den nasjonale organisasjonen Velku Fonds, med å forbedre situasjonen for barn og ungdommer med nedsatte funksjonsevner, samt hjelpe deres familier. I tillegg hjelper Star of Hope familier som har store økonomiske og sosiale vanskeligheter. Dette gjør vi blant annet ved å støtte spesialskoler for barn med nedsatte funksjonsevner, vi arrangerer utdanningsdager, seminar og sommerleirer for både foreldre, latviske helsearbeidere og myndigheter.  Og vi støtter og oppmuntrer oppbygging av foreldregrupper.

Visjonen er at alle barn med sine individuelle personligheter, utfordringer og behov skal ha sin plass i et tolerant og integrert samfunn. Arbeidet skjer på flere ulike plan der familien settes i høysete. Vi tror at familien er det naturlige og beste oppvekstmiljøet for alle barn, og vi jobber for å styrke familien. Vi vil gi dem, ofte enslige mødre, verktøy og muligheter til å beholde sine barn hjemme. Vi jobber for å styrke foreldrenes selvtillit, slik at de kan gi barna den støtten og oppmuntringen de trenger for å kunne stå på egne ben en dag. Til dette får vi hjelp av en veletablert psykolog som jobber direkte med familiene.

Skoler vi støtter:

1. Liepaja special boarding school
2. Riga 5th boarding school
3. Zalite special boarding school
4. Spares boarding school

Familiegrupper:

5. Jekabpils
6. Liepaja
7. Bauska
8. Riga
9. Cesis
10. Jelgava
11. Tukums
12. Talsi
13. Dobele
14. Preili
15. Balvi
16. Aluksne
17. Gulbene

Bilder fra prosjektene

Ledstjernen

Liepaja

Rudzati

Zalite

Spares

Våre land » Latvia

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800