Vårt arbeid i Filippinene

Målet for skolene våre på Filippinene, er å gi barn som er født under vanskelige omstendigheter, en utdannelse og dermed bedre utsikter.

Våre land » Filippinene

Vårt arbeid i Filippinene

Gani Coruna, ansvarlig for vårt arbeid for Star of Hope Philippines.

På Filippinene arbeider vi først og fremst med før- og grunnskolevirksomhet som strekker seg til 12. klasse (gymnasnivå). Vi driver to skoler i Manila, Crame Day Care og Taytay Elementary and High School. I tillegg driver vi en skole i byen Ilog (Infanta). Nærmere 3000 barn får daglig skolegang og hjelp gjennom arbeidet i landet. I tillegg til disse prosjektene, jobber vi med katastrofeinnsats, matutdeling i slummen og gir voksenopplæring og støtte til jenter, som er en sårbar gruppe i landet.

Målet for skolene våre på Filippinene, er å gi barn som er født under vanskelige omstendigheter, en utdannelse og dermed bedre utsikter. I skolen får barna grunnleggende opplæring i lesing, skriving, matematikk, engelsk, naturfag og så videre. De oppfordres samtidig til å tenke selv og lære verdiene av demokrati og menneskerettigheter.

Ved våre barnehager får barn omsorg og mulighet til å utvikle seg gjennom lek i trygge omgivelser med våre omsorgsfulle og kunnskapsrike medarbeidere. Vi stiller høye krav til utdanning av de ansatte på våre skoler. Støtten til høyskoleutdanning gir unge mennesker en mulighet til utdannelse på et høyere nivå. Slik kan de senere påvirke de lokalsamfunnene de lever i. Vi fokuserer også på å støtte jenter som er en særlig sårbar gruppe på Filippinene på grunn av den utbredte barneprostitusjonen i landet. Takket være denne innsatsen får barn som er født inn i fattigdom, en god start og nye perspektiver.

Den første skolen ble startet i 1982, og skolen i Tay Tay, Rizal ble startet i 1989. Vi har både førskole, grunnskole, videregående- og yrkesskole. Hver dag går det ca. 3000 barn på våre skoler. Barna går i to skift; formiddag og ettermiddag. I dag har vi 82 lærere i tillegg til annen stab og vaktmester. Nærmere 80 000 elever har gått på skolen i Taytay  siden 1989, hvorav 17 000 har tatt eksamen etter fullført videregående.

Det bygges nå førskole og høyskole i tilknytning til den eksisterende skolen og et internat for jenter som har vært utsatt for seksuelt misbruk.

Prosjektene:

1. Crame
2. Infanta
3. Taytay Elementary School och Taytay High School

Adresse til Filippinene

Star of Hope Philippines
P.O. Box 154
Greenhills Commercial Center
Greenhills, San Juan City, Metro Manila
Philippines 1502 

Bilderfra prosjektene

Crame

Infanta

Taytay

Våre land » Filippinene

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800