UTDANNING

Utdanning er det som gir mennesker muligheten til selv å ta steget ut av den situasjonen de er i. Utdanning er verktøyet som utvikler mennesker, lokalsamfunn og nasjoner. Utdanning utgjør ofte hele forskjellen.

«Utdanning er det sterkeste våpenet vi kan bruke til å forandre verden.»

– Nelson Mandela

Vår erfaring forteller oss det samme, og det meste av vår virksomhet er sentrert rundt denne sannheten. Utdanning er det som gir mennesker muligheten til selv å ta steget ut av den situasjonen de er i. Utdanning er verktøyet som utvikler mennesker, lokalsamfunn og nasjoner. Utdanning utgjør ofte hele forskjellen.

Skolegang

En tidlig intervensjon i et menneskes liv er ekstremt viktig. Tidlig intervensjon vil redusere kriminalitetsnivåer, redusere tenåringsgraviditeter, øke livslengde og livskvalitet og fremme likestilling. Det finnes per i dag ingen andre virkemidler som bidrar mer positivt i et menneskes liv, nærmiljø og nasjon enn utdanning. Du kan ta fra et menneske alt hjem, klær og mat, men verdier og kunnskap kan du aldri frata det. Og verdier og kunnskap er det som former mulighetene for en bedre fremtid.

Helse og mat

Å ha et arbeid sentrert rundt utdanning er mer komplisert enn det kanskje høres ut som. Dersom barn er syke og underernærte vil de ha vanskelig for å ta til seg kunnskap. Helseoppfølging står derfor sentralt også i et utdanningsperspektiv. Vaksinasjon av barn i tidlig alder reduserer også sjansen for at barn dør tidlig av sykdommer som kunne vært unngått. Det samme gjør mat og rent vann. I tillegg er mat ofte hovedårsaken til at foreldre sender barna sine på skolen. Maten de får på skolen er mange ganger det eneste skikkelige måltidet barna spiser i løpet av en dag.

Landsbyutvikling

Barn er avhengige av foreldrene sine. Dersom mor og far ikke har muligheten til å forsørge seg og familien, vil de flytte til et sted hvor det er mulig. For at barna skal ha muligheten til å fullføre skolegangen, har vi landsbyutviklingsprosjekter for at foreldrene skal ha mulighet til å tjene penger og dyrke mat. Yrkesskoler innen blant annet klesproduksjon/skredderi, skjønnhetspleie, sveising og snekring er et virkemiddel. Landbruksbanker i rurale områder er også en viktig brikke i dette. Utlån av såkorn, husdyr og redskap gjør det mulig for flere og overleve i ofte vanskelig klimaer.

Menneskehandel

I følge FN’s store rapport om menneskehandel, som ble utgitt i 2011, er utdanning den viktigste preventive faktoren vi kan benytte oss av for å forhindre at mennesker ender opp i sexindustrien eller som slavearbeidere i en eller annen form. Gjennom systematisk å trene barna til å gjenkjenne situasjonene som ofte ender opp i menneskehandel er skolegang er barna mye bedre rustet til å unngå å bli en del av denne statistikken. I tillegg vil selvfølgelig utdanning gi muligheter til jobb som gjør at andre tilbud blir mindre attraktive.

Lek og hvile

En annen viktig funksjon skolen har, som de fleste kanskje ikke tenker på er muligheten for barna til å leke og hvile. Hjemme har de fleste arbeidsoppgaver som kan være krevende. Det er for eksempel ofte jenters oppgave å hente vann. Denne jobben tar gjerne to til fire timer per dag, og når jenten kommer hjem må de hjelpe til å lage mat eller ta seg av små søsken. Skolen blir med dette et friområde som gir den frie leken plass og muligheten til å hvile.

Del med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800