Vårt arbeid i Romania

Siden kommunismens fall i 1989, har vi vært tilsted i Romania. Med utgangspunkt i de grufulle institusjonene hvor barn med funksjonsnedsettinger var stuet bort i påvente av døden, har vårt arbeid utviklet seg til å påvirke nasjonal lovgivning. De siste årene har vårt fokus også blitt rettet mot romfolket og deres situasjon. 

Våre land » Romania/Moldova

Vårt arbeid i Romania

Aurora “Aura” Vatamaniuc, ansvarlig for vårt arbeid for Star of Hope Romania.

To jenter gjør lekser på vårt ressurssenter for romfolk i Valea Seaca

Siden revolusjonen i 1989 har Star of Hope kjempet for rumenske barn med ulike nedsatte funksjonsevner. På 2000-tallet samarbeidet vi med landets regjering for å utforme en nasjonal strategi der disse barna skulle bli integrert i stedet for å institusjonaliseres. I dag driver vi rehabiliteringssenter for barn med ulike nedsatte funksjonsevner i østre delen av Romania. Samtidig påvirker vi deres levekår via kunnskapsoverføring, foreldreforeninger, verdioppbygging og holdningsendringer.

 Vi driver også ressurs- og utdanningssentre der sosialt utsatte barn får mat, leksehjelp og ekstraundervisning. De fleste av disse sentrene ligger i romsamfunn. Innsatsene våre for barnas familier omfatter rådgivning, legebesøk, husreperasjoner, møbelinnkjøp, brønnboring og utdeling av buskap. Entreprenørkurset Focus Business School har hjulpet mange voksne økonomisk.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har vi tatt imot ukrainske flyktninger med særskilt fokus på mennesker med ulike nedsatte funksjonsevner. I årene 2022-2023 fikk drøyt 60 000 flyktninger hjelp fra oss.

 Vil du øremerke din støtte til arbeidet for barn med ulike nedsatte funksjonsevner, for romfolket eller for flyktninger? Send en mail til post@starofhope.org så ordner vi det.

 

Funksjonsnedsettinger

I en kommunistisk tankegang ligger et menneskes verdi i hva du faktisk kan bidra med for fellesskapet. Et menneske med funksjonsnedsettinger, fysiske og/eller psykiske, kan ikke alltid bidra på lik linje med andre. I Romania opplevde vi at disse menneskene fysisk ble stuet bort i institusjoner hvor de fysisk var lenket til senger, og gjerne tre stykker i hver seng. Her levde de hele livet, i sin egen avføring, uten noen form av verken medmenneskelig, fysisk eller mental stimulans. En endring var avgjørende, og de først årene jobbet vi for å gjøre forholdene på disse institusjonene bedre.

Siden 1999 har vi arbeidet for at disse barna ikke skal ende opp på institusjon. Et barn har det aller best hjemme med sin familie, og foreldre er de fremste ekspertene på sine barn. Med hjelp fra våre habiliteringssentre får foreldrene opplæring og barna får behandling. Vår målsetting er at mennesker med funksjonsnedsettinger skal bli verdsatt i samfunnet på lik linje med alle andre, at de skal få gå på skolen og at de gjennom det offentlige skal få den helsehjelpen de trenger.

Holdningsendring er derfor et viktig arbeidsområde. Gjennom media og påvirkningsarbeid rettet mot både lokale og nasjonale myndigheter ser vi sakte men sikkert en endring i samfunnet. Det er fortsatt en vei å gå, men pilen peker i riktig retning.

Barn i risikosonen

Et annet område vi jobber innenfor, er sentre hvor barn kan komme etter skoletid for å få hjelp til skolearbeid. En stor utfordring i fattige områder er at barna ikke får den oppfølgingen de trenger hjemme for å bli værende i skolen, og gjennomføre den. Årsakene til dette er flere. Foreldrene selv kan være analfabeter, familien har ikke strøm, og derfor ikke lys eller at foreldrene har reist ut av landet for å jobbe, og barna er overlatt til seg selv. Uansett grunn får barna hjelp på senteret. Der får de også et måltid mat.

Romfolk

De siste årene har vi også økt fokuset på romfolket. Romfolk har i århundrer vært en diskriminert folkegruppe i hele Europa. De har i praksis manglet alle rettigheter. I vårt eget land er det ikke mer enn 50 år siden de ble utsatt for hva vi i dag vil karakterisere som umenneskelig behandling. I Romania lever folkegruppen fremdeles på siden av samfunnet. Barna går ofte ikke på skolen, og 92 % av folkegruppen har aldri hatt fast jobb. Gjennom helhetlige prosjekter søker vi å skape en bedre fremtid for romfolket. I sentrum av denne satsning står barna og muligheten for skolegang.

Habiliteringssentre:

1. Iasi
2. Barlad
3. Botosani
4. Dorohoi

Foreldreorganisasjoner er lokalisert på følgende steder:

Iasi, Botosani, Dorohoi, Piatra Neamt, Harlau, Vaslui, Pascani, Barlad och Bucharest.

Barn i risikosonen:

5. Botosani
6. Husi

Ressursenter for romabarn:

7. Dimacheni
8. Valea Seaca

Adresse til Romania

Star of Hope Romania
Bariera Veche nr. 3
Cod 707027
IASI
ROMANIA

Bilder fra prosjektene

Iasi

Dorohoi

Valea Seaca

Dimacheni

Våre land » Romania/Moldova

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800