Vårt arbeid i Brasil

Det var i Brasil vårt arbeid først ble startet. I 1970 åpnet barnehjemmet Estrela da Esperança i Montes Claros, som ble vårt aller første prosjekt.

Våre land » Brasil

Vårt arbeid i Brasil

Clayton Vojevodovas, ansvarlig for vårt arbeid for Star of Hope Brazil.

I Brasil arbeider vi først og fremst med førskoler i slumområder. Målet med arbeidet er å gi barna de førskolekunnskaper som kreves for å klare grunnskolen. Vi gir barn en god start i livet og forebygger at de ender opp som gatebarn. Av Brasils store befolkning utgjør mer enn halvparten barn, og millioner av disse er gatebarn.

Skolegang

Grunnskolen i Brasil er gratis, men bildet for de fattigste er likevel ikke så enkelt. For å klare seg i den brasilianske grunnskolen må barna ha førskoleopplæring. Førskolene er dessverre ikke gratis, og jo bedre skolen er, jo dyrere er den. Dette betyr at mange barn av fattige foreldre blir stående utenfor allerede fra starten. Dermed øker kontrastene mellom fattige og rike. Barna vi hjelper, bor i Brasils store slumområder. Dette er områder preget av stor fattigdom, vold og kriminalitet. Områdene styres ofte av kriminelle gjenger som hvert år rekrutterer flere tusen nye medlemmer blant barn i førskolealder.

Flere former for hjelp

I tillegg til førskolevirksomhet, støtter vi et prosjekt som arbeider med gatebarn. Vi har en rullende helsestasjon som gir barn i flere slumområder regelmessig helsekontroll, vaksiner og enklere medisinsk behandling. Vi satser også på en fotballskole, et prosjekt som er verdsatt og som vil hjelpe mange barn til å utvikle seg fysisk. Tiltaket holder dem borte fra overgrep, vold og kriminalitet.

Star of hope Brasil

Det var i Brasil vårt arbeid først ble startet. I 1970 åpnet barnehjemmet Estrela da Esperança i Montes Claros, som ble vårt aller første prosjekt. Barnehjemmet står fortsatt i dag, men drives nå som barnehage.  Vi driver kvalitetssikrede skoler til 40 prosent lavere pris enn hva kommunene kan gjøre selv, og myndighetene omfavner konseptet med åpne armer. Kommunene står for 90 prosent av finansieringen, men alt skjer likevel i Star of Hopes regi, slik at arbeid kjennetegnes av vår utdanning, våre verdier og vår kjærlighet til barna. Hvert år går ca. 5630 barn i de ni prosjektene som Star of Hope driver i landet.

Prosjektene

1. Førskolen Estrela da Esperança – ligger i Montes Claros i det nordlige Brasil.
2. I Sao Paulo ligger CEI Erik Gunnar – dette er en barnehage som ligger i Sao Paulo, oppkalt etter Star of Hopes grunnlegger Erik Gunnar Eriksson. I Sao Paulo finns ytterligare sex barnehager, de er kalt Vila Medeiros, Cerejeiras, Vila Guilherme, Cantinho Feliz, Jardim Fontalis og Miguel Afonso.

Adresse til Brasil

Estrela da Esperanca
Rua Liberdade 442 Embare
CEP: 11025-031 Santos – São Paulo
BRAZIL

Bilder fra prosjektene

Estrela da Esperança

CEI Erik Gunnar

Våre land » Brasil

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800