Slik gjør vi det

Som organisasjon jobber vi utelukkende med lokale krefter. Det er deres drømmer og visjoner vi skal understøtte og oppmuntre med vår kunnskap og erfaring.

Dersom et lokalsamfunn og en nasjon skal oppleve utvikling og forandring, er det ekstremt viktig at endringene som skjer kommer innenfra. Visjonene må være født av nasjonens egne, og misjonen må utarbeides av de som faktisk kjenner og elsker sitt folk og sine lokale forhold. Som organisasjon jobber vi derfor utelukkende med lokale krefter. Det er deres drømmer og visjoner vi skal understøtte og oppmuntre med vår kunnskap og erfaring.

Begynnelsen

I alle land vi arbeider, finnes det en lokal organisasjon som jobber for sine egne. Enten den heter Star of Hope eller noe annet, er det disse som faktisk bringer forandring til sine lokalmiljøer og nasjoner. Vi jobber med mennesker som har en pasjon og en kjærlighet for sitt folk. Alt annet er utelukket.

Helhetlig menneskesyn

Mennesket består av ånd, sjel og kropp, og er umulig å skille. Star of Hope arbeider med det vi kaller ”Guds kjærlighet i praksis”. Det betyr at våre samarbeidsorganisasjoner i prosjektlandene møter de materielle og intellektuelle behovene hos mennesker. Med det sagt, har vi alltid et partnerskap med en lokal kirke. Vårt kristne verdigrunnlag er viktig for oss. Som Star of Hope fadder kan du likevel være sikker på at din støtte går til sosiale tiltak.

Helhetlig arbeid

Selv om utdanning er vårt hovedfokus, er det mange andre faktorer som spiller inn når man skal utvikle et samfunn. Lokalt eierskap fra brukerne av våre prosjekter er viktig for suksess. Derfor er hele landsbyer involvert når vi for eksempel skal bygge en skole. Det kan innebære at kvinnene bærer vann til sementblanderne og mennene får muligheten til å skaffe seg arbeidserfaring under ledelse av erfarne byggeledere. Det finnes utallige muligheter til å benytte en hver situasjon til involvere lokalbefolkningen. En helsestasjon er ikke bare for skolen, men for alle. Når vi borrer en brønn til skolen borrer vi også en til landsbyen. Grunnen er enkel; sammen kan vi se en varig utvikling.

Utdanning

Utdanning er nøkkelen til utvikling. Når et menneske utvikler sunne verdier, har evnene til å omsette disse i praksis og kunnskapen til å kjempe for sine rettigheter, er det ingen grenser for hva som kan skje. Utdanning skaper dette. Når lærere i tillegg til å ha kunnskap, også har kjærlighet og aktivt oppmuntrer og har tro på barna, kan vi skape noe eksplosivt som forandrer nasjoner.

Kjærlighet og pasjon

Grunnlaget for vårt arbeid er kjærlighet og pasjon. Alle vi jobber med lokalt er fylt av kjærlighet og pasjon. Uten disse to komponentene mister vi drivkraften bak vårt arbeid.

Kunnskap og erfaring

Kjærlighet og pasjon uten kunnskap og erfaring, ender ofte opp som kortsiktig arbeid. Vår kunnskap og erfaring siden 1970 sørger for kvaliteten, som igjen sørger for langsiktig forandring.

Ærlig og gjennomsiktig

Alle våre årsregnskap ligger fritt og åpent tilgjengelig for alle hos Brønnøysundregistrene. Vi har ingenting å skjule. Det er ingen store internasjonale hovedkontorer pengestrømmen må gjennom, eller lange beslutningsveier. Dine penger gjør det de er ment å gjøre; forandre menneskers liv!

11 land

Posjektene våres ledes og utvikles av lokale ansatte, som vet best hva sitt nærmiljø og nasjon trenger for en bedre fremtid.

200 prosjekter

Vårt oppdrag er å gi barn en bedre fremtid. Ønsket er å gi alle barn skolegang, men også mat og drikke og generelt bedre forutsetninger i livet.

30 000 barn

Vi er en liten organisasjon, men har en stor familie som blir påvirket av arbeidet vi driver.

Del med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800