Vårt arbeid i Hviterussland

Vi arbeider først og fremst med å forbedre forholdene for barn med funksjonsnedsettinger, vi gir støtte til dagaktiviteter for barn med funksjonsnedsettinger og hjelper foreldregrupper.

Våre land » Hviterussland

Vårt arbeid i Hviterussland

BelAPDIiMI:s medgrunnlegger og leder Elena Titova.

Vi arbeider først og fremst med å forbedre forholdene for barn med funksjonsnedsettinger. Vi gir støtte til dagaktiviteter for barn med funksjonsnedsettinger og hjelper foreldregrupper. Vi assisterer landets myndigheter og helsepersonell ved å drive kunnskapsoverføring fra nordiske ergoterapeuter, fysioterapeuter, spesialpedagoger og andre. Målet med vårt arbeid er å forbedre leveforholdene for barn gjennom å gi dem et sted hvor de blir møtt med kjærlighet, kunnskap og respekt.
Vi forklarer barnas foreldre hvilke rettigheter de og deres barn har. Vi arbeider for å endre holdninger overfor barn med funksjonsnedsettinger hos helsepersonell, politikere og i samfunnet generelt. Synet på disse barna har lenge vært preget av forestillinger om at mennesker med funksjonsnedsettinger ikke kan bidra i samfunnet, og derfor er mindreverdige. Av den grunn har de blitt plassert på institusjoner hvor de ikke har fått noen muligheter til å utvikle seg og leve et mer fullverdig liv. De har ikke fått komme opp av sengene sine, ikke lært seg å gå, snakke, spise selv, kle seg eller klare seg uten bleie. Få ansatte har hatt tid til å gi barna noen omsorg.

I Hviterussland driver vi prosjekter som blant annet har som mål å integrere barn med funksjonsnedsettinger i samfunnet. Disse barna skal kunne gå på den lokale skolen og få bo hjemme hos sine foreldre i stedet for å bli plassert på en institusjon. Til hjelp har vi ergoterapeuter, fysioterapeuter og spesialpedagoger fra Norden som trener opp og assisterer helsepersonell og myndigheter i Hviterussland.

En annen viktig del av vår arbeid i Hviterussland, er å la barnas egne stemmer høres; å være deres talerør, og få myndigheter, helsepersonell og samfunnet som helhet til å se på disse barna som fullverdige mennesker. Takket være vårt iherdige arbeid for barn i Hviterussland kan vi se at holdninger og praktisk tilnærming til mennesker med funksjonsnedsettelser nå har begynt å endre seg til det bedre.

En milepæl kom i 2014 da myndighetene, etter press fra vår samarbeidsorganisasjon, ratifiserte FN’s konvensjon for mennesker med funskjonsnedsettinger.

Mange former for hjelp

Star of Hope har også gitt materiell støtte til flere institusjoner. I flere år har vi delt ut matpakker til familier og stråleskadde barn fra områder som ble rammet etter Tsjernobyl-ulykken. Mange av disse barna har fått komme til sommerleire i Norge og Sverige på rekreasjon.

Adresse til Hviterussland

BelAPDiMi
Serdish Str 9
Minsk 220082
BELARUS

Bilder fra prosjektene

Hviterussland

Våre land » Hviterussland

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800