Vårt arbeid i Argentina

Siden 1972 har vi samarbeidet med organisasjonen El Buen Pastor i Chaco-provinsen i Nord-Argentina. Der arbeider vi først og fremst med utdanning.

Våre land » Argentina

Vårt arbeid i Argentina

Kenth Johansson, som begynte å jobbe i Argentina sammen med David Johansson, som er ansvarlig for vårt arbeid i Argentina.
Siden 1972 har vi samarbeidet med organisasjonen El Buen Pastor i Chaco-provinsen i Nord-Argentina. Der arbeider vi først og fremst med utdanning. I tillegg til dette, har vi også en yrkesskole som tilbyr opplæring i fem forskjellige typer håndverk. De ungdommene som ønsker, gis gjennom et stipend, muligheten til å ta høyere studier ved universitet. Vi har også ved flere anledninger drevet vann og husbyggeprosjekt, og vi har utvidet sykehuset i Nam Qom.
Argentina er Sør-Amerikas nest største land. Her jobber vi hovedsakelig med før- og grunnskolevirksomhet for den etniske minoritetsgruppen Toba i Chaco-provinsen, som ligger nord i landet. Målet er, gjennom utdanning, å gi disse barna en god start i livet og en bedre fremtid.

Vi støtter i dag 15 prosjekter i Argentina:
Yrkesskolan Becados, fotballskolen Star Kids og 13 skoler i en forstad til Saenz Peña: Nam Qom, Nala, Nueva Población, Naza- reth, El Oeste, El Refugio, Taqaq, Banam, Soledad, Pablo, Obrero, Colonia og Irogoyen.

Skolene er i hovedsak drevet av staten, men har blitt renovert og utvidet ved hjelp av Star of Hope. Totalt får 1080 barn og unge støtte, hvorav 762 er barn og 318 får stipend til høyere utdanning. I tillegg har vi yrkesskoleutdanning hvor ungdommer og foreldre lærer å videreføre Toba-folkets håndverkskultur, matlaging og søm.

I vårt arbeid blant Toba-folket har bevaring av språk og kultur vært svært viktig. Høyskolen CIFMA, som Star of Hope har bidratt til, utdanner tospråklige lærere som underviser i både Qom (Toba-språket) og spansk. I tillegg har flere tusen Toba-indianere gjennom årene fått stipend til høyere utdanning gjennom årene. Nå finnes leger, politikere, sykepleiere, jurister og advokater blant Toba-folket. Utdanningen er viktig og har bidratt til at myndighetene de senere årene gradvis har endret sine holdninger til indianerne. Kampen for indianerne handler mye om kunnskap – det er veien til å bli hørt, forstått og respektert.

Vi har også bygget opp flere helsestasjoner med gratis helsetilbud som nå myndighetene finansierer driften av.

Gjennom vårt arbeid får barna og ungdommene fra urfolket, som er født under fattige forhold med utbredt diskriminering, en sjanse til utdanning og en lysere fremtid. På førskolene får barna mulighet til å utvikle seg gjennom lek i et trygt miljø. På skolen inneholder den grunnleggende opplæringen et bredt spekter av emner innen språk og kultur, matematikk og naturvitenskap. I tillegg til utdanningen får barna og deres familier grunnleggende helsehjelp og næringsrik mat. Denne maten bekjemper underernæring som ofte truer barn fra utsatte familier. Barna får også tannbehandling ved det medisinske senteret vi har bygget i Nam Qom.

Bilder fra prosjektene

Nam Qom

Distribusjon av matvarer

Training School

Studiestøtte

Klinikken

Våre land » Argentina

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Schweigaards gate 34E | 0191 Oslo | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org


Facebook          Instagram         


Schweigaards gate 34E | 0191 Oslo
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org