Vårt arbete i Ghana

I Ghana arbeider Star of Hope først og fremst med å drive eller gi støtte til før- og grunnskoler i fattige områder. Målet med skolen er å gi barn en utdannelse og en mulighet for en bedre fremtid hvor de kan styre sine egne liv.

Våre land » Ghana

Vårt arbete i Ghana

Helena Appiah Anfo, administrator, Eric Tawiah, sjåfør, og Charity Frempong, ansvarlig for vårt arbeid for Star of Hope Ghana.

Målet med våre førskoleaktiviteter i Ghana, er å gi fattige barn de kunnskapene som kreves for å komme inn på grunnskolen, som i utgangspunktet er både gratis og obligatorisk. På våre skoler får barna også et næringsrikt måltid om dagen, noe som motiverer foreldrene til å sende barna på skolen. I tillegg er førskolen en lettelse for mødre som ikke har mulighet til å ta barna med på jobben. Der kan de trygt overlate barna til lærerne på skolen mens de selv går på arbeid.

I Ghana arbeider Star of Hope først og fremst med å drive eller gi støtte til før- og grunnskoler i fattige områder

Grunnskolen i Ghana er tilgjengelig for alle og er både gratis og obligatorisk – på papiret. Virkeligheten er imidlertid litt annerledes. Det er stor mangel på skolebygninger, spesielt på landsbygda. Selv om det finnes skoler, er det mange barn som ikke kan gå der fordi foreldrene ikke har råd til å kjøpe skolemateriell og skoleuniformer. En annen hindring er at staten krever at barn må ha gått på førskole før de slipper inn på grunnskolen. Førskolene er ofte private og dyre.

Det grunnleggende problemet er den utbredte fattigdommen i landet. Slik er det på mange av de steder hvor Star of Hope arbeider. Mange barn kan ikke gå på skole fordi de må arbeide for å bidra til at familien kan overleve. En dag på skolen betyr en dag med tapte inntekter og mindre mat for familien.

Målet med skolen er å gi barn en utdannelse og en mulighet for en bedre fremtid hvor de kan styre sine egne liv.

 

Prosjektene:

1. Osae Krodua
2. Gomoa Dominase
3. Akobima
4. Moree
5. Pechi
6. Kobeng

Adresse til Ghana

Star of Hope Ghana
P.O. Box 10206
Accra
GHANA

Bilder fra prosjektene

Akobima

Gomoa Dominase

Kobeng

Moree

Osae Krodua

Pechi

Våre land » Ghana

Del med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800