Ofte stilte spørsmal

Hva brukes pengene mine til?
Pengene dine går ikke til det enkelte barn, men direkte til skolen eller prosjektet du støtter. Dette gjør vi for at driften skal sikres og at ikke noen barn skal bli satt på sidelinjen. Faddermidlene brukes på lønn til lærere, skolemateriell og skoleuniform, samt mat og helseoppfølging på skolen. Gjennom din støtte utdanner vi også personalet på våre prosjekter og vi etterstreber samarbeid med foreldre og lokalsamfunn, noe som gir sterkt eierskap til prosjektet lokalt. Slik gir også din støtte ringvirkninger i hele lokalsamfunnet og hjelper alle som er berørt av prosjektet til et bedre liv.
Hvem kan jeg hjelpe som prosjektfadder?
Som prosjektfadder bidrar du til å bygge opp et spesifikt prosjekt. Vi er kontinuerlig i prosess med nye prosjekt, gjennom å være prosjektfadder bidrar du til å realisere dette. Eksempler på slike prosjekter kan være bygging av en skole eller rent vann til en landsby.
Hvordan velges fadderbarnet ut?
Vi jobber kontinuerlig for å hjelpe de barna som trenger det mest. Hvis prosjektet er lokalisert i en by med mange innbyggere, vil det være behovet til barnet som avgjør hvem som får tilbud om hjelp. Her har vi lokale arbeidere som kjenner forholdene godt og har erfaring og lokal kunnskap. Er prosjektet lokalisert i en landsby vet vi at barna er i den samme fattige situasjonen, da gir vi plass til alle barna i det aktuelle området.
Kan jeg besøke fadderbarnet mitt?
Star of Hope oppmuntrer gjerne våre faddere til å reise ut og besøke prosjektene, og hilse på fadderbarnet – ingenting kommer opp mot å treffes på ordentlig. Det er en stor begivenhet både for deg som fadder og for familien. Møtet blir ofte en sterk opplevelse for alle parter, og et minne for livet. Kontakt Star of Hope i god tid før du planlegger å reise, minst to måneder og gjerne mer. Flere av våre prosjekter ligger i områder som krever ekstra sikkerhet, dette må ivaretas på beste måte på en slik reise. Sammen med deg og våre medarbeidere i prosjektlandet kan vi legge en god plan slik at reisen blir en god opplevelse både for dem og deg.
Kan jeg sende gaver til mitt fadderbarn?

Når du skriver brev til fadderbarnet ditt, skal du bruke den kontaktadressen som finnes på informasjonen du har fått tilsendt. Skriv barnets navn, identitetsnummer og prosjekt inni brevet. Skriv alltid på det språk som er angitt i informasjonen, vanligvis er dette på engelsk.

Det går an å sende småpakker til de fleste av våre prosjektland. Men for å unngå å skape en følelse av urettferdighet mellom barna, ber vi deg om å tenke over følgende før du sender en pakke: Ikke alle barn på et prosjekt har faddere som sender pakker. Av hensyn til disse barna kan det være klokt å sende gaver som alle barna kan ha glede av. Send aldri for kostbare gaver, det kan bare skape misunnelse og resultere i at gaven blir stjålet. Ikke send gaver som kan bli forsinket i tollen eller ødelagt under transporten, som f.eks. enkelte godterier, mat, medisiner, kontanter, gaver som inneholder batterier eller gaver av metall. På grunn av postgangen må du skrive prosjektets navn på pakken, ikke barnets navn. Barnets navn, identitetsnummer og prosjekt skriver du på selve gaven eller på et kort og legger inni pakken.

Postgangen i enkelte land kan være usikker. Vi som organisasjon kan ikke garantere at pakken kommer frem.

Hvordan kan jeg gi en ekstragave?

I stedet for å sende en pakke kan du gi fadderbarnet/prosjektet ditt en ekstragave. Våre medarbeidere i prosjektlandene kjøper da en presang til barnet/prosjektet, ofte noe de trenger. Ekstragaven kan også brukes til å ordne en fest eller utflukt for alle barna som f.eks har fylt år siste måneden eller kvartalet. Andre steder brukes pengene til noe som hele klassen eller førskolegruppen trenger.

 Når du gir en ekstragave, kan du gjør det via VIPPS 11576 eller sett inn din gave på kontonummer 5005.06.89465. Oppgi ditt givernummer eller navn og adresse, samt hva du ønsker at gaven skal gå til (julegave, fødselsdagsgave etc.) og det beløpet du vil gi. 

Del med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800