Hver fredags kveld setter Pius seg på en buss til universitetet i Cape Coast, 38 mil hjemmefra. Hver helg studerer han læreryrket, og hver mandagsmorgen vender han tilbake til jobben som rektor på Star of Hope sin skole.

 Da lærerstudenten Pius fikk jobb som lærer på skolen i Gomoa Dominase, valgte han å fortsette å studere. Han kombinerer fem dagers arbeide med to dagers helgestudier uke etter uke. En dag ble han innkalt til et møte på rektors kontor. Da møtet var slutt, var rektorkontoret hans.

-Jeg ble veldig overrasket, sier Pius. Det var ikke noe jobb jeg hadde hatt i tankene.

Tross sin forfremmelse og tross at han i dag er gift og har to barn, fortsetter han å være pendlerstudent 76 mil hver uke.

-Jeg tror det var en av grunnene til at madame Charity valgte meg som rektor, sier han. At hun så at jeg jobber hardt og at jeg tar både arbeidet og studiene mine på alvor.

I Pius sin nye rolle inngår blant annet å holde alle trådene i skolehverdagen samlet, vurdere barnas studieresultat og holde regelmessige kontakt med Charity i Accra.

-Skolen har utviklet seg mye siden hun tok over, sier han. Den viktigste forskjellen er at vi får læremateriell mye oftere og at barna får mat dobbelt så ofte.

Pius er selv oppvokst i Gomoa Dominase, og hans kjærlighet til hjembygda lyser igjennom. Med ildsjeler som ham ved roret, ser framtiden lys ut.

 

Dele med vennene dine: