Skoleåret 2019-2020 på Haiti er avsluttet. Det ble dessverre kortere enn noensinne i og med at bare en av tre terminer kunne gjennomføres som normalt.

Forrige sommers demonstrasjoner utviklet seg til å bli voldsomme. De spredte seg over alt og lamslo landet. Det meste ble stengt, inklusive våre skoler. Etter jul rakk skolene knapt å komme i gang før koronaviruset begynte å spre seg verden over. Viruset nådde Haiti i mars måned og myndighetene stengte ned stort sett hele samfunnet, inkludert skolene m.m.

For de fleste på Haiti er livet aldri lett, men siden 2018 har landets økonomiske situasjon stadig blitt forverret. En kombinasjon av sosiopolitiske spenninger og lav jordbruksproduktivitet har ledet til at prisen på en matkurv har økt med 25 % på årsbasis. Denne symbolske kurven består av seks varer: Ris, hvetemel, mais, bønner, sukker og matolje. Disse varer speiler de basisvarer som de fattigste husholdningene med lave inntekter benytter seg av og er en målestokk for hvordan de klarer seg og påvirkes av inflasjonen. Det har altså blitt 25 % dyrere for de aller fattigste å kjøpe inn det aller meste nødvendige.

Krisen forverres ytterligere av en ekstremt svak valuta. Haitis valuta er knuten til den amerikanske dollaren, og i løpet av 30 år har vekselkursen økt med mer enn tusen prosent. I 1990 kostet en dollar ca. 8 haitiske gourdes. Ti år senere, i år 2000, var man tvunget til å betale mellom 19 og 20 gourdes for en dollar. Når dette skrives, i juni 2020, veksler prisen for en dollar mellom 110 og 115 gourdes.

Millioner av mennesker på Haiti er nå i stort behov for humanitær bistand. Selv om situasjonen i landet har vært vanskelig i mange år, så har de siste årenes matkrise eskalert til et punkt der den utgjør en alvorlig trussel mot befolkningen. 59 % av en haitiers inntekt går til mat, så det blir ikke mye til overs. Omkring fire millioner mennesker rammes av sult og lever allerede i fattigdom. Matkrisen på Haiti er i våre øyne verdens mest underrapporterte krise!

Star of Hope har jobbet på Haiti siden slutten av 1970 tallet og hjulpet titusenvis av barn, ungdommer og familier gjennom en rekke ulike program med fokus på utdanning. Til tross for det vanskelige skoleåret som har vært, der tredjedel av skoleåret ikke kunne gjennomføres som planlagt, har vi likevel gjennomført noen planlagte innsatser. Skolemateriell, julegaver, geiter, høner og mangotre ble levert.

Skolerenoveringer ble gjennomført, og den viktige skolelunsjen ble erstattet av matpakker ved to tilfeller mens skolen var tvunget til å holde stengt.

Nedenfor finner du to bilderekker. Den ene viser ulike innsatser gjort gjennom året og den andre glade barn som viser frem sine sommertegningerDe har tegnet og skrevet om sine opplevelser av pandemien.

Les hilsenene fra virksomhetsleder Myrtha Dór og vi anbefaler også å se epsioden av SoH TV fra Haiti.

Dele med vennene dine: