Sammen med barna og deres foreldre, skolens og kirkens personale og andre medarbeidere vil vi i Star of Hope Haiti sende en særskilt hjertelig tusen takk til alle faddere og givere! Deres støtte og generøsitet i år under den politiske krisen og Covid-19 pandemien har vært eksepsjonell. Vi kunne ikke ha klart dette uten dere. Dere har vært like fantastiske som alltid. Hittil har ingen av våre barn blitt smittet av Covid-19. Kun to skolemedarbeidere har blitt smittet, men de forventes heldigvis å bli helt friske igjen.

Status for Covid-19 på Haiti

Det første tilfellet av Covid-19 på Haiti ble rapportert den 19.mars. Siden da har regjeringen gjennomført nødvendige restriksjoner for å stoppe spredningen av viruset. Slik som resten av verden har landet blitt nedstengt. Alle statlige og private institusjoner og foretak som ikke er nødvendige å opprettholde, har blitt beordret nedstengt. Skoler, universitet, fabrikker og alle grenser har vært og forblir stengte.

Noen av de tydeligste effektene av pandemien er matmangel, mindre forretningsvirksomhet og økt arbeidsledighet. Banker og finansinstitutt har hatt begrensede åpningstider. Dessuten lammes hele landet på grunn av uteforbudet mellom klokken 20.00 og 05.00.

I industriland med sterk økonomi viste nedstenging seg å være en effektiv metode for å bremse virusets spredning. I fattige land som Haiti er det umulig å gjennomføre nedstengning som en sikkerhetsgaranti. Den måten mennesker lever og integrerer med hverandre på forhindrer det. Bristen i økonomien og andre ressurser hindrer mennesker fra å holde seg i karantene selv om de ønsker å gjøre det. Folk på Haiti har ikke mulighet til å bare gå og kjøpe mat og andre nødvendigheter når det trengs. Maten de har i dag er frukten av det arbeidet de gjør i dag, så i en slik sammenheng tilsvarer uteblitt arbeid også uteblitt mat.

Dessuten bor haitierne i svært små toromshus med i gjennomsnitt åtte personer. En slik boform tillater ikke mennesker å distansere seg fra hverandre og å holde seg til de anbefalte hygienereglene.

I skrivende stund har Haiti mer enn 4000 bekreftet smittede og over 60 offisielle dødsfall. Regjeringen rapporterer ca.100 nye smittede per dag ettersom det er en grense for hvor mange mennesker de kan teste per dag. Derfor kan antallet haitier som er smittede med Covid-19 være mye høyere. Dessuten rapporterer ikke mennesker sin sykdom av redsel for straff og vold fra naboer. Sykehusene er ikke utrustet eller rede til å behandle pasienter. Følgelig holder de fleste sykdommer skjult innenfor hjemmene sine. Faren er at mens resten av verden langsomt går tilbake til normal aktivitet, kan Haiti bli kastet inn i en stor sykdomskrise i løpet av de kommende ukene eller månedene.

Star of Hope sine aktiviteter

Under de politiske nedstengingene:

-Allerede før Covid-19 pandemien brøt ut ble store deler av Haiti tvunget til å holde stengt på grunn av alvorlige politiske protester og voldsomheter som fullstendig lammet landet fra september til november 2019. Disse nedstengingene hadde like skadelig innvirkning på Haiti som covid-19 hittil har hatt på det haitiske samfunnet.. I den perioden ble en del av vårt utdanningsbudsjett brukt til å dekke matpakker til 1000 familier og deres barn.

Nedstenging under pandemien:

Under Covid-19-nedstengingen har alle skoler på Haiti vært stengt, inklusiv våre skoler. Her brukte vi utdanningsbudsjettet for resten av skoleåret for å dekke matpakker til 3000 familier og deres barn. Vi installerte to håndvaskstasjoner med rent vann ved hver skole samme dag som det første rapporterte smittetilfellet av Covid-19. Disse stasjonene komplementerte de vanlige håndvaskstasjonene som allerede finns på skolene. Vi begynte å utdanne studenter og personal i hva de burde gjøre på skolen, hjemme og i lokalsamfunnene allerede i januar. Selv om skolene er stengt får lærerne og øvrige ansatte beholde lønnen sin, og vi oppmuntrer dem til å regelmessig besøke barna for å kontrollere deres helsetilstand og sikkerhet. Vi har gjennomført alle nødvendige reparasjoner og kontroller ved alle vannstasjoner og brønner i byen for å passe på at de fungere korrekt og kan gi vann 24 timer i døgnet.

Utførte aktiviteter i løpet av året

 • Vi gav utdanning til tilsammen 3400 barn, inklusiv utdeling av skolevesker, skoleuniform og annet skolemateriell. Dessuten støtte til innkjøp av klasseromsmøbler og maling av skolebygg. (Vi hadde ikke brukt denne delen av budsjettet til dette om vi visste at større deler av skoleåret skulle gå til spille.)
 • Vi delte ut høns til alle førskolebarn i sju skoler. Barna tar i blant med seg egg til skolen for å tilberede og servere dem til lunsj.
 • Vi distribuerte ekstragaver fra giverne i form av brev med kontanter.
 • Vi startet påbygg av en fjerde vannbrønn i Marigot, men kunne ikke sluttføre arbeidet på grunn av den politiske ustabiliteten og volden som så ble etterfulgt av pandemien.
 • Vi delte ut mangoplanter til barn i Boyer-skolen som de fikk plante hjemme.
 • Vi gjennomførte to vellykkede matutdelinger.
 • Vi delte ut julegaver til de yngre barna i alle sju skoler.

Behov og plan for neste skoleår

Den ekstremt høye inflasjonen som ble et resultat av pandemien og den politiske krisen før det, har ført til at alle varer og råvarer har økt i pris. Derfor trenger vi ytterligere midler om vi skal kunne dekke finansieringen av flere av våre innsatser, inklusiv:

 • Flere matutdelinger til barna og deres familier.
 • Utbygging av Jeanton-skolen for å muliggjøre undervisning av ytterligere årskurs, fra niende klasse til gymnasienivå (årskurs 13)
 • Maling og reparasjon av sju skolebygg før man ønsker barna velkommen tilbake til skolen i september.
 • Videreutdanning av 260 lærere og kokker.
 • Innkjøp av flere tallerkener, glass, bestikk, kokekar og annet kjøkkenmateriell til matlaging av skolelunsjen på sju skoler.
 • Innkjøp av flere klasseromsmøbler til de høyere årskullene.
 • Ferdigstille tre nye lekeplasser på skolene i Hesse, Boyer og Rigad.
 • Oppgradering av datautdanningen på fire skoler og investeringer for å kunne starte slik utdanning på skolene i Hesse, Boise Negresse og Marigot.

Les mer i Haitirapporten sommeren 2020, se film og bilder fra vårt arbeid >>

Takk for din støtte!

Myrtha Dor
Virksomhetsleder for Star of Hope Haiti

 

 

 

 

 

 

Dele med vennene dine: