Jeg vil gi en geit

Når du gir bort en geit, får en utsatt familie helt nye forutsetninger for selvforsyning.
Geita får geitekillinger som kan selges, og for pengene kan de kjøpe mat, skoleartikler eller medisiner. Imidlertid blir den første av geitekillingene gitt bort til en annen utsatt familie i landsbyen etter prinsippet «Pay it forward». Din gode gjerning ved å sponse en geit gir på denne måten ringvirkninger inn i fattige landsbyer, og den som engang fikk hjelp gir hjelpen videre til noen andre som trenger den.

En hel geit koster kr. 750.

Dele med vennene dine: