I løpet av våre 50 virksomme år har vi hele tiden kjempet for å gi barn en god start i livet. Det er og forblir vårt oppdrag. Derfor må vi alltid være klare når barna sine live blir snudd på hodet av katastrofer. Gjennom årene har vi rykket ut ved hungersnød og til katastrofer som tyfoner, oversvømmelser, jordskjelv og vulkanutbrudd. Vi trodde vi hadde sett alt – men så kom 2020.

Aldri før har det hendt at hvert barn i hvert land har blitt rammet av samme krise! Hvor skal man rette krisebudsjettet når katastrofen er global? Skoler stengte, den livsviktige skolematen kunne ikke lenger serveres til våre fattigste barn, og harde restriksjoner satte en stopper for arbeidet vårt.

Denne utfordringen så uoverkommelig ut, men dere givere stilte opp på en fantastisk måte! Takket være deres gaver kunne vi blant annet gjennomføre flere matutdelinger til svært hardt rammede familier. Vi er veldig takknemlige for at dere gav oss tilliten!

2020 har passert, men korunakrisen er ikke over enda. Et eksempel på det er utfordringen vi står ovenfor i Ghana, der nedstengningen har gått hardt utover barnas helse. Skolene har åpnet igjen, men vi vet ikke for hvor lenge. Derfor må vi handle raskt!

Gjennom å gi barna en helseundersøkelse kan vi raskt sette inn spesifikke tiltak for dem som trenger det mest. Det kan være med å redde barnas liv.

Vær med og hjelp oss til å nå ut til de mest utsatte barna! >>

Håpefulle hilsener

Ragnar Løsnesløkken
Virksomhetsleder Star of Hope Norge

Dele med vennene dine: