Det nye vannreservoaret i Bois Negresse på Haiti var ferdigstilt første uken i november 2021, og ble nylig tatt i drift. Kapasiteten ligger på 75 kubikkmeter og kommer til å gi vann til de fattige familiene i den langstrakte landsbyen og nærområdet rundt. De fleste har ikke råd til en egen brønn. Dette reservoaret kommer til å være til stor hjelp spesielt i løpet av tørkeperioden når det ofte rår akutt vannmangel i Bois Negresse.

Å se til at barna har tilgang til rent drikkevann er en viktig del av vårt arbeid i alle prosjektene på Haiti. Alle prosjekt og fadderbarn har tilgang til rent drikkevann, men i Bois Negresse har det vært begrenset til en vanntank inne på skolens område. Det er perfekt for skolen, men området er tørt og bybarna må gå langt for å få tak i rent drikkevann.

Takket være alle støtte, generøse givere og verdifulle gaver kunne vi nå bygge det nye vannreservoaret inntil skolen.

Folket i området setter enormt stor pris på det rene vannet som er med på å forbedre livskvalitet og helse for hele samfunnet.

Takk for din støtte! Det betyr mye for barn og familier i Bois Negresse.

 

Dele med vennene dine: