Styrelse

Hoppets Stjärnas styrelse består av minst fem ordinarie styrelseledamöter som väljs på två år i taget samt två suppleanter som väljs på ett år i taget. Styrelsen utser inom sig ett presidium.

Ingen ekonomisk ersättning utgår för styrelsens arbete.

Ordinarie styrelseledamöter

Roland Sjölander, ordförande
(född 1942, bor i Örnsköldsvik) Invald 2009 och tillträdde som ordförande 2012.

Under sina yrkesverksamma år har Roland arbetet främst inom Telecom och har mångårig erfarenhet i ledande befattningar, både nationellt och internationellt. Under många år har han arbetat med omställningsarbete och organisationsöversyn där goda resultat uppvisats. Roland har också bred erfarenhet av styrelsearbete inom näringslivet och olika ideella organisationer

Lennart Eriksson, vice ordförande
(född 1956, bor i Örnsköldsvik) Invald 1979

Lennart var med och bildade Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse med arbetsnamnet Star of Hope 1979 och har arbetat som verksamhetschef i Star of Hope sedan i början av 90-talet. 2013 gick han in som missionsföreståndare i moderorganisationen Tältmissionen.

Hans Eriksson, sekreterare
(född 1944, bor i Mellansel) Invald 2011

Hans har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i ledande befattning inom ekonomi på ett företag i bilbranschen. Under 20 år ingick han i koncernledningen och var under åtta år ansvarig för ett av dotterbolagen. I samband med pensionen fick han förtroendet att ingå i moderbolagets styrelse. Sedan pensioneringen har Hans ett oavlönat uppdrag som pastor på halvtid inom EFS.

Björn Westerlund, ledamot
(född 1971, bor i Örnsköldsvik) Invald 2012

Björn är projektledare i Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat och arbetar även som verksamhetsutvecklingskonsult. Björns tidigare erfarenheter är arbetsmiljökonsult inom företagshälsovården, projektledare vid Vägverket region Mälardalen samt miljöinspektör i Västerås Stad.

Åsa Backlund, ledamot
(född 1952, bor i Örnsköldsvik) Invald 2018

Åsas bakgrund är inom sjukvård och friskvård med vilket hon arbetat i många år. Numera är Åsa egen företagare inom fastighetsbranschen tillsammans med sin familj. Hon är medlem i EFS och har styrelseuppdrag lokalt och på distriktsnivå. Åsa har engagerat sig i mission i flera olika sammanhang under många år och har ett genuint intresse för bistånd. Åsa är gift och har fyra barn och åtta barnbarn.

Suppleant

Marie Norberg, suppleant
(född 1958, bor i Örnsköldsvik) Invald 2018

Marie är egenföretagare inom HR området och stöttar som konsult olika företag i organisations- och personalfrågor. Innan starten av det egna företaget arbetade Marie i drygt 25 år i olika HR- och personalchefsbefattningar och har därför en bred erfarenhet av arbetet kring anställda. Hon har och har haft styrelseuppdrag i olika organisationer. Marie är gift och har två vuxna barn.

Arbetstagarrepresentant

Annica Arnkvist
(född 1975, bor i Långviksmon)

Annica har arbetat för moderorganisationen Tältmissionen mellan 2007 och 2014. Tidigare arbetade Annica inom Hoppets Stjärna under 10 år där hon nu återigen är anställd sedan 2014.

Valberedning

Hoppets Stjärnas styrelse väljs vid årsstämman och förslag på ledamöter samt suppleanter tas fram av Tältmissionens valberedning.

Ingen ekonomisk ersättning utgår för valberedningens arbete.

Jan-Olov Rastbäck, sammankallande
Telefon: 073-834 49 07

Susanne Lundberg
Telefon: 070-381 71 17

Revisorer

Frida Kolbäck och Johan Franzén, KPMG.

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800