Den femte oktober startet det forsinkede skoleåret på Filippinene. I henhold til gjeldende reglement skal all undervisning foregå på avstand.

Ved online-undervisning benyttes internett for å kommunisere med barna, men for de barna som ikke har tilgang til slik utrustning som nettbrett, I-pad, mobiler o.l tar man i bruk det som kalles «modulær undervisningsstrategi». Det innebærer at foreldrene henter undervisningsmateriell på skolen, sammen med forberedte oppgaver og spørsmål. Foreldrene må så hjelpe sine barn med å løse oppgavene, før de skal leveres tilbake igjen til skolen slik at lærerne kan vurdere arbeidet og sette karakterer.

Her kan vi se våre førskolelærere, Kathy og Rona Bless, gjennomføre undervisning for sine elever:

Lærerne Antoinette og Arlene deler ut undervisningsmateriell til foreldrene til de fadderbarna som ikke har tilgang til undervisning gjennom internett:

Angelo (i lilla) og Aldrin (i blått) studerer og svarer på sine hjemmeoppgaver mens mødrene hjelper dem å legge til rette. Angelo går i tredje klasse, mens Aldrin går i første klasse på skolen vår i Taytay utenfor Manila:

Med fortsatt støtte fra fastgiverne kan barna fortsette med studiene sine til tross for pandemien.

Takk til alle som gjør dette arbeidet mulig!

 

Dele med vennene dine: