Det er fortsatt hjemmeundervisning som gjelder for elevene på våre skoler i den relativt hardt pandeminedstengte filippinske hovedstaden Manila med omliggende kommuner. Til tross for dette jobbes det videre med skolebygget vårt i Taytay som endelig snart er ferdigstilt. Det nye skolebygget kommer først og fremst til å ta i mot elever som skal gå i de nye klassetrinnene 11. og 12. klasse for å få en komplett skolegang.

Det er en del småarbeid og detaljer som skal fikses og justeres på før bygget står helt klart. Men vårt håp er at det skal stå klart og godkjent til skoleåret 2021-2022 starter igjen etter sommeren.

Det har til og med blitt bygget en ny og bedre entrè ved skolens inngang.

Tusen takk til alle som har vært med på å utvikle skolen i Taytay. Det gir barna mulighet til å få hele sin utdanning fra førskolen og opp til siste året på high school på en og samme skole. Det gir barna og familiene deres en stor trygghet med tanke på fremtiden.

Vil du hjelpe oss å utruste det nye skolebygget ordentlig? Da kan du VIPPSe din gave til 11 576, eller sett inn penger på kontonummer 5005.06.89465. Merk gaven «Taytay».

Tusen takk!

Dele med vennene dine: