Tony Boursiquot, vår prosjektansvarlige for Star of Hope på Haiti gir oss følgende tilstandsrapport:

«I lavtliggende områder steg vannet fort, flommet rett gjennom hus og skyllet med seg familienes eiendeler. I mange tilfeller ble husene helt knust. De er jo bygget av halm og leire. I fjelltraktene ble det enda verre, fordi vannmassene kom fossende ned fjellsidene og drog med seg husene i farten. Alle avlinger ble ødelagte, og mange av husdyrene ble dratt med og forsvant. Utallige hus og gårder har blitt totalt ødelagte.

Skolebygningene våre har klart seg, men seks av våre sju prosjektbyer har blitt rammet: Boyer, Rigaud, Dano, Hesse, Bois Negresse og Marigot. Mange familier har mistet alt.»

5.juni kom neste slag: Et jordskjelv i landets sørlige del målt til 4,9 på richters skala forårsaket bygningskollapser, personskader og dødsfall. Star of Hope sine prosjekt ble ikke rammet, men skjelvet forverrer krisen og konkurransen om de knappe ressursene i landet.

«Ettersom veier og broer har blitt skylt bort, kan verken mennesker eller varer komme seg frem akkurat nå», sier Tony. «Uansett hvor i landet man befinner seg, kommer matmangelen til å bli akutt ganske raskt.»

Du kan hjelpe!

Gi en gave til Haitis barn!

Vipps «Haiti» til 11576

Dele med vennene dine: