Forvandlingen fortsetter blant romfolket!

Siden 2015 har vi regelmessig rapportert om fremgangen i Romania, der vi på fem utvalgte steder har åpnet resurssentre for utsatte romfamilier. Nå, fire år etter det første senterets innvielse, er tiden inne for en mer detaljert tilstandsrapport. Punkt for punkt og siffer for siffer skal vi gi deg innblikk i det mangfoldige og stadig pågående forandringsarbeidet som blir gjort mulig takket være din støtte.

Star of Hopes fokus i utviklingsarbeidet blant romfolket ligger på byer i østre Romania. For å få best mulig gjennomslagskraft har vi fått hjelp av romske ildsjeler som får lede arbeidet lokalt i byene. Arbeidet vårt utgår fra resurssentre på hvert sted der barna får leksehjelp, ekstraundervisning, varm mat og tilgang til hygieniske fasiliteter. Det gjøres også innsats mot å forbedre barnas miljø i hjemmene og til å støtte foreldrenes rolle som foresatte. For barna har det ført til en rekke positive effekter på flere nivåer, og aller best resultat ser man på de stedene der innsatsen skjer i samarbeid med de lokale forsamlingene.

I takt med at arbeidet får oppmerksomhet i flere regionale og nasjonale rumenske media, nærmer vi oss vårt langsiktige mål: Å la disse pilotbyene bli forbilder som inspirerer og motiverer rumenske beslutningstakere til å gjennomføre lignende satsninger rundt omkring i landet.

Tilstanden i landet

I Romania lever et av tre barn under fattige forhold, men romfolket er ekstra utsatt. Der lever ni av ti i alvorlig fattigdom. Blant romfolket er det bare 29 prosent av guttene og 18 prosent av jentene som fullfører grunnskolen. For jenter eskalerer avhoppingen når de nærmer seg puberteten og de tas ut av skolen av familien for å heller gi dem ansvar for husholdningen og i enkelte tilfeller bli giftet bort noen år senere. Analfabetismen er 14 ganger høyere blant romfolket enn blant andre etniske rumenere.

På grunn av den økonomiske utryggheten er det vanlig at en eller begge foresatte forlater landet for å arbeide eller tigge, og at barna blir forlatt uten sine foreldre. I Valea Seaca har over 60 prosent av romske barn opplevd dette. I Murgeni og Babadag er tilsvarende siffer 80 prosent.

Dette har hendt

 • Totalt 405 barn har fått leksehjelp og ekstraundervisning på Star of Hopes resurs sentre etter skoletid. Det handler om 371 barn i skolealder og 34 i førskolealder. 351 av dem har fått komme dit 5 dager i uken og øvrige 54 barn har deltatt 3 dager i uken. Kjønnsfordelingen blant barna er 50-50. Deres utvikling i skolen følges opp regelrett.
 • Samtlige barn har fått ta i mot skolemateriell, klær, sko og julegaver.
 • Skolefravær og avhopping blant barna som får støtte har minsket.
 • Samtlige 371 barn i skolealder har forbedret sine skoleresultater.
 • 10 prosent av barna har utmerket seg så mye på skolen at de har blitt tildelt utmerkelser.
 • Leseferdigheten blant barna i de høyere årskullene har nådd hundre prosent.
 • 98,2 prosent av barna i støtteprogrammet fullførte sitt årskurs med tilstrekkelige resultater. Av de totalt syv som ikke fikk godkjennelse er to født med intellektuell funksjonsvariasjon og de øvrige fem hadde nettopp ankommet senteret når slutt resultatene ble satt.
 • Skolene rapporterer at barna har begynt å møte lærere og foreldre med større vennlighet og respekt.
 • I Babadag har det blitt startet opp en førskolegruppe for barn med behov for ekstra støtte under grunnskolestart.
 • Samtlige barn får et måltid servert under sine besøk til sentrene. Dette har økt deres velvære og avlastet deres økonomisk utsatte familier.
 • Samtlige barn har fått lære seg personlige hygiene. Å vaske hendene før hvert måltid er for eksempel en rutine på senteret og som barna tar med seg hjem.
 • Samtlige barn har fått hjelp til å utvikle sine sosiale ferdigheter. Samtalen med barna handler blant annet om samarbeid og konfliktløsning, å forstå og ta hensyn til andres følelser, å uttrykke sine egne behov i ord, å akseptere når noen sier nei, å be om unnskyldning, å tilby hjelp til den som behøver det og å våge å be om hjelp når en selv behøver det.
 • Samtlige barn har fått delta i organiserte fritidsaktiviteter som høytlesning, teater, musikkstunder og idrettsaktiviteter.
 • Barn fra Pantelimon, Dimacheni, Murgeni og Valea Seaca har fått delta på utflukter. For majoriteten av disse barna var det første gangen de fikk besøke en annen plass enn sitt hjemsted.
 • I Valea Seaca fikk 40 barn delta på en ukeslang friluftsleir i fjellet.
 • Alle barn får oppmerksomhet og blir feiret på sentrene når de fyller år. Det har vist seg at mange av dem aldri har blitt feiret tidligere, og ni av barna visste ikke en gang om at det var deres fødselsdag.
 • I Murgeni har det startet opp et ungdomslag i fotball.
 • I Murgeni og Babadag har det blitt organisert fotballturneringer.
 • 517 av nær familie (søsken, foreldre, slektninger) har deltatt i støttegrupper der det har blitt diskutert blant annet foreldreskap, barnepedagogikk, husholdning, hy giene og viktigheten av utdanning.
 • 13 voksne kvinner har deltatt på sykurs.
 • 3 familier har fått elektrisitet i sine hjem.
 • 6 brønner har blitt bygget for barnas familier.
 • 2 familier har fått byggmateriale til å pusse opp sine hjem.
 • 31 husdyr har blitt delt ut til familier i Dimancheni
 • 19 familier i Valea Seaca har fått sine hjem renoverte.
 • 5 familier i Valea Seaca samt 1 i Babadag har fått hvert sitt veksthus.
 • 400 kg frø har blitt delt ut til utvalgte familier
 • I Murgeni har det blitt startet opp en ungdomsforening med fokus på spørsmål om personlig ansvarlighet, selvfortrolighet, selvfølelse og yrkeskompetanse blandet med spill og lek.
 • I 2017 organiserte ungdommene en egen hjelpeinnsamling i samarbeid med en rumensk festival. De har også deltatt på sommerleir i kommunen Moeciu.
 • Gjennom kurskonseptet Focus Business School gjennomføres en satsning på økt selvforsøgelse gjennom å utdanne interesserte fra romfolket i økonomisk hus holdning og entrepenørskap. Hittil har 42 fra romfolket gjennomført utdannelsen og målsetningen er å ekspandere.
 • Arbeidet som utgår fra resurssentrene har til og med munnet ut i flere samarbeid med myndigheter, foretak, forsamlinger og foreninger. Ved prosjektets begynnelse forekom ingen slike samarbeid. Under virksomhetsåret 2018 vokste antallet samarbeid til 48: 10 i Babadag, 7 i Murgeni, 7 i Pantelimon, 4 i Dimancheni og 20 i Valea Seaca.

Slik fungerer resurssentrene

På hvert resurssenter får barna leksehjelp, ekstraundervisning og et varmt måltid mat hver ettermiddag, samt tilgang til dusjer og vaskemaskiner, slik at de og deres familiemedlemmer kan vaske seg selv og sine klær.
Resurssentrene utgjør også administrative knutepunkter for de innsatsene som skjer hjemme hos barnas familier.

Dele med vennene dine: