Norges ambassadør i Romania møtte pappaen som hadde akseptert barnet sitt slik det var.
Tekst: William Fugleset Foto: Star of Hope Romania

– Jeg ble veldig imponert over å høre foreldrene fortelle om hvordan Star of Hope er med på å synliggjøre behovene for deres barn. Dette har vært, og er fortsatt, viktig for utviklingen av sosiale tjenester i Norge. Derfor sa jeg til dem at de bare skal fortsette med det.

Tove Bruvik Westberg er Norges ambassadør i Romania, og er tilbake i hovedstaden Bucuresti etter å ha besøkt Star of Hopes prosjekter i storbyen Iasi, helt øst i landet like ved grensen til Moldova.[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]– Jeg ble veldig imponert over å høre foreldrene fortelle om hvordan Star of Hope er med på å synliggjøre behovene for deres barn.[/perfectpullquote]

Det er søndag ettermiddag, og helgen har vært intens. Først nå har hun tid til å snakke via telefon om hva hun fikk møte i Iasi.

Stuet vekk for å dø
Star of Hope har vært til stede i Romania siden kommunismens fall i 1989, og har hele tiden jobbet tett på barn med funksjonsnedsettelser. Under diktatoren Nicolae Ceausescus styre ble disse barna brutalt stuet vekk i påvente av døden, og fortsatt gjenstår det mye før barn med funksjonsnedsettelser har muligheten til å leve fullverdige liv i et av Europas fattigste land.

– Det er høy terskel for veldig mange for å få hjelp til skolegang, til fysioterapi og til logopeder. Det er for lite av det, sier ambassadøren.

En pappas historie
Hun møtte en gruppe av foreldre til barn med funksjonsnedsettelser i Iasi, og fikk høre deres historier om hvordan Star of Hope har hjulpet dem i en utfordrende familiesituasjon.

– De snakket om kontakten med Star of Hope, og om det de har fått av støtte og hjelpetiltak, på en veldig positiv måte, sier Bruvik Westberg.

En pappa gjorde spesielt inntrykk på henne.

– Han fortalte at han hadde et barn med en funksjonsnedsetting. Kontakten med Star of Hope hadde hjulpet ham til å akseptere sitt barn slik det var, og han forklarte hvor viktig det var for ham – å se på barnet sitt slik det var, ikke slik man helst ønsket at det skulle vært.

[perfectpullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]– De snakket om kontakten med Star of Hope, og om det de har fått av støtte og hjelpetiltak, på en veldig positiv måte, sier Bruvik Westberg.[/perfectpullquote]

EØS-midler
Den norske ambassaden i Romania følger opp EØS-midlene som sendes til landet fra EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. I nåværende programperiode er Romania nest største mottaker av EØS-midler, med 306 millioner euro. Norge bidrar med 97 prosent av midlene, mens Island og Liechtenstein står for resten.

Tove Buvik Westberg

Tove Buvik Westberg er Norges ambassadør i Romania.

Star of Hope har mottatt midler under NGO-programmet, som er et bidrag for å styrke det sivile samfunnets innsats for sosial rettferdighet, demokrati og bærekraftig utvikling. Midlene brukes til to prosjekter: Det ene er et samarbeid med andre organisasjoner for å få på plass terapirettede sosiale ytelser. Det andre er Star of Hopes eget arbeid for barn med funksjonsnedsettelser.

I møtet med foreldrene fikk ambassadøren også høre om et tett samarbeid med Star of Hopes norske organisasjon.

Lang vei å gå
– Det ble omtalt på en veldig positiv og verdifull måte. Blant rumenerne er det stor interesse for utveksling av erfaringer og lærdommer som det norske samfunnet selv har gjort. Det er tydelig at arbeidet som Star of Hope Norge har engasjert seg i blir høyt verdsatt, sier hun.

– Det er viktig å huske at det i Romania er en veldig lang vei å gå for å få til sosial inkludering, legger hun til.

Både foreldre og barn har funnet en ny familie gjennom Star of Hopes arbeid i Romania. Håpet er at tankegangen sprer seg i landet.

– Hvilke spørsmål sitter du igjen med etter besøket?

– Jeg blir nysgjerrig på hvordan forbedringen gradvis kan bli synlig i kommunene hvor disse familiene kommer fra. Jeg håper dette kan være et bidrag for å heve oppmerksomheten rundt viktigheten av tjenester til alle, sier ambassadøren.

Dele med vennene dine: