I slutten av september bygde vi en ny brønn i Marigot på Haiti. Dette er den fjerde brønnen som Star of Hope har gravd og bygd til Marigots befolking. Tidligere har de hatt dårlig tilgang på rent drikkevann.

En av disse brønnene står inne på skolegården slik at elevene har tilgang til rent drikkevann. De andre brønnene er plassert i tre av Marigots mest fattige områder.

Vi planla å bygge den fjerde brønnen i mars 2020, men måtte utsette arbeidet på grunn av sikkerhetsrisikoen og pandemikrisen. I slutten av september kom endelig boringen i gang. Brønnen er 100 meter dyp. Allerede en uke etter at hullet var boret, så var pumpen i drift.

Marigot er en svært fattig landsby. I 22 år har Star of Hope drevet samfunnsutviklingsarbeid her og i seks andre slumområder på Haiti. Før Star of Hope satte i gang med brønnbygging måtte folk i Marigot gå svært lange avstander for å hente rent vann til å drikke, lage mat med og vaske seg i. Arbeidet med å gi rent drikkevann til folket i Marigot startet i 1998, og har vært med på å forbedre livskvaliteten og helsa til befolkningen i landsbyen.

Alle fire brønnene i Marigot er i drift den dag i dag. Og alle innbyggerne er selvsagt svært glade for å ha tilgang til rent drikkevann. De er utrolig takknemlige for at de ikke lenger trenger å gå to timer for å få et slurp med vann, for så å bære tunge vannkrukker hjem igjen på hodet sitt. Det er et faktum at tilgang til rent drikkevann minsker antall dødsfall grunnet diarè og covid-19 viruset.

Det er vanskelig å forestille seg den gleden innbyggerne føler ved å få tak i rent drikkevann på en så enkel måte. Siden Star of Hope startet arbeidet på Haiti, har vi støttet flere enn 40 vannprosjekter i landsbyene vi jobber i.

Takk for støtten din!

 

Dele med vennene dine: