Haiti er det eneste landet i Nordamerika med svært lav innkomst pr. innbygger. Dette gir politiske og utviklingsvanskeligheter i landet. Tre av fire i Haiti lever på mindre enn 2 USD om dagen, og halvparten av befolkningen tjener mindre enn 1 USD på dag! Mange mennesker har ikke tilgang til elektrisitet, vann, sanitet eller sykehus.

Problemene i landet har bare blitt verre av alle naturkatastrofene under de seneste tiår, orkaner, tropiske stormer, oversvømmelser, jordskjelv, tørke og fremfor alt den ødeleggende jordskjelven som sjokket oss alle den 12 januar 2010.

I oktober 2016, under Hatits tredje år med El Nino- tørke, kom orkanen Matthew over landet, noe som skapte akutt matbrist for over 800 000 mennesker.

Å leve på jordbruk, avling av bufe og fisking ble nesten helt utryddet i visse deler av Haiti. Dette påvirket 2 millioner mennesker alvorlig ettersom de ikke kunne drive med det de alltid hadde gjort. Orkanen bare forverret en allerede vanskelig situasjon. Før orkanen Matthew slo til, kunne ikke befolkningen produsere nok mat for sine egne behov.

Star of Hope har jobbet i Haiti siden 1980- tallet. Vårt fokus har vært byutvikling og utdannelse. En viktig del av utdannelsesprogrammet vårt er skolelunsjen. I dag får 3400 fadderbarn i Star of Hope ett måltid på skolen hver dag. For mange av barna er dette det eneste måltidet de før i løpet av dagen. Så den er utrolig viktig for dem på mage sett. Vår kollega, Dennis Thern har vært i Haiti mange ganger. Han har sett sulten, alle deres problemer, og fremfor alt hva en skolelunsj betyr for disse barna. Verdien av en skolelunsj skal ikke undervurderes!

Lunsjprogrammet koster penger. Etter orkanen Matthew blev inflasjonen i Haiti under året 2017 neste 15 %. De første månedene i 2018 lå inflasjonsnivået på over 13 %. Dette gjør at Star of Hope sitt lunsjprogram er truet. Vi trenger fler faddere for å kunne fortsette utvikling på lengre sikt. Dette kaller vi å være en lunsjbuddy. Kan du tenkte deg å være en lunsjbuddy? Det kommer å gjøre en forskjell.

Klikk her for å bli Lunsjbuddy idag!

Dele med vennene dine: