Star of Hope har drevet skole i Marigot siden 1998, en skole som har betydd mye for hele det fattige kystområdet sør på Haiti. Nå vil nye krav fra staten bety at den eksisterende skolen må legges ned.

Nye krav fra staten

Hver dag går det 500 barn fra førskolealder og til sjette klassetrinn her. Skolen har per dags dato ikke kapasitet til å håndtere statens nye krav til drift opp til niende klassetrinn.

Området skolen er bygget på i dag er for lite, noe som betyr at det ikke mulighet til å bygge ut den eksisterende skolen. Kapasiteten er sprengt og skolen må derfor bygges på en ny tomt, med et nytt bygg.

Omstillingen vil bli enorm, fra skole og varm lunsj hver dag, til en kamp for å overleve.

Hva vil skje med barna?

Dersom vi ikke får bygget, vil den eksisterende skolen bli lagt ned. Det betyr at de 500 barna vil få en tøffere hverdag og en utfordrende fremtid. Omstillingen vil bli enorm, fra skole og varm lunsj hver dag, til en kamp for å overleve.

Dyrt å bygge på Haiti

På grunn av at byggematerialer må importeres fra utlandet, er kostnaden relativt stor. Skolen vil ha en prislapp på ca. 300 000 USD, rundt 2,5 millioner NOK.

Kjenner du noen som har muligheten til en slik sum? Be dem gjerne kontakte oss.

Ønsker du å støtte byggingen av skolen?
Vipps «Star of Hope»
eller sett inn penger på kontonummer 5005 06 89465
Merk gaven «MARIGOT.»
Dele med vennene dine: