Ulrika Kallin, Verksamhetschef

(född 1965, bor i Kärrsjö) Anställd på Hoppets Stjärna sedan 1986

Ulrika har sedan 1986 arbetat inom organisationens alla delar. Bland annat har hon varit ansvarig för fadderavdelningen och ekonomiavdelningen. Hon har även suttit med i ledningsgruppen under många år. Ullrika tillträdde som verksamhetschef i organisationen under 2013.

Verksamhetschefen ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Hoppets Stjärnas verksamhet i Sverige och internationellt. Det innebär bland annat att:

  • Skapa intäkter och se till att resurserna används effektivt
  • Leda Hoppets Stjärnas medarbetare, i Sverige och internationellt
  • Företräda Hoppets Stjärna både nationellt och internationellt
  • Driva opinionsbildning och påverkansarbete
  • Skapa en hållbar utveckling i de sammanhang och situationer som Hoppets Stjärna arbetar inom.

Dokument

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800