Den forsinkede skolestarten er dessverre blitt forskjøvet enda lengre frem. Normalt så starter det filippinske skoleåret i juni, men ble forflyttet til 24.august. Nå har staten endret starttidspunkt for skoleåret til 5.oktober, og vi har begynt å forberede oss på alle helseforskriftene som er bestemt av utdannings-og helsedepartementet. De har blant annet forbudt undervisning ansikt mot ansikt på alle våre skoler i landet. Dermed må være lærere tilpasse seg nye måter å undervise på online og gjennom «modulær undervisningsstrategi».

Nedenfor kan du lese et intervju med Gani Coruna, vår virksomhetsleder på Filippinene:

Det har gått nesten fem måneder siden store deler av verden ble stengt ned. Hvordan skiller arbeidet til Star of Hope Filippinene seg i dag i forhold til før pandemien?

– Skolene våre er dessverre blitt rammet hardt av dette. Siden midten av mars i år har myndighetene gitt oss forbud mot å ha elever i våre egne klasserom. Og det ser ikke ut til at det blir noe mer klasseromsundervisning i år.

Mange land har begynt å åpne opp. Har myndighetene på Filippinene lempet noe på restriksjonene?

– Ja, de hardeste restriksjonene er nå lettet på. Men det er fortsatt en generell nedstenging av samfunnet, og kun de viktigste samfunnsnæringer holdes i gang slik at folk kan gå på jobb. Et begrenset antall kjøretøy tillates også i kollektivtrafikken. Myndighetene ble tvunget til å lette på restriksjonene ettersom mer enn 45 prosent av landets arbeidskraft var uten jobb. Hungeren økte kraftig, og regjeringens støttepakker var ikke nok til å mette alle de sultne menneskene.

Hvordan står det til med Star of Hope sine skoler i Taytay og i Infanta?

– Utdanningsforbundet har anbefalt en strategi som innebærer distanseundervisning. Den strategien består av to ulike undervisningsopplegg som vi har brukt i Taytay. Ved online-undervisningen bruker vi internett for å kommunisere med barna, men for de barna som ikke har mobil, I-pad, datamaskin etc. så bruker vi det vi kaller for «modulær undervisningsstrategi». Det innebærer at foreldrene får komme og hente utdanningsmateriale på skolen, sammen med forberedte oppgaver. Foreldrene må hjelpe barna sine med å løse oppgavene, og leverer de så tilbake til skolen igjen slik at lærerne kan vurdere oppgavene og gi dem karakterer.

Hvilke utfordringer blir de største i høst, tror du?

– Den største utfordringen blir å få gjennomført denne nye helhetlige strategien for distanseundervisning. I tillegg må vi kjøpe inn det vi trenger av digitale verktøy og utdanne og veilede lærerne i å bruke dette. Vårt mål er selvsagt å maksimere de akademiske fordelene med dette systemet for våre skolebarn.

Når du ser tilbake på denne tiden om to år til, hva tror du kommer til å være det sterkeste minnet ditt?

– Dette er virkelig en ekstraordinær situasjon. Når jeg ser tilbake på dette, kommer jeg til å tenke på at dette var første gang på 30 år at klasserommene våre bokstavelig talt stod tomme.

Les mer om arbeidet vårt på Filippinene ved å klikke her. 

 

 

Dele med vennene dine: