Kjære medarbeider

Vi er inne i årets siste måned, og det kjennes naturlig å reflektere litt over året som har gått.
Takket være deg har vi fått utrettet mye i år også.

I februar stod to nye skolebygninger klare til bruk i Jimba, Kenya, og vi kunne dermed doble antall barn på skolen. Dette betyr selvfølgelig mye for de barna som nå går en lysere fremtid i møte, med en utdanning de kan bygge livet videre på. På Filippinene satte vi i gang byggingen av vår første høyskole, midt i slummen i Manila, i mars. I september åpnet vi et helt nytt senter for barna blant romfolket i Valea Seaca, Bacau, Romania. Men viktigere enn alle nye bygg er selvfølgelig de nærmere 40 000 barn som hver eneste dag får mat, helseoppfølging og skolegang. På vegne av disse er vi deg evig takknemlig for at du engasjerer deg.

Andre halvdel av året 2015 har vært preget av konflikten i Syria, med den påfølgende flyktningestrømmen innover Europa. Menneskeliv som fullstendig er overlatt andres nåde i sin søken etter trygghet og fred. Med ett står vi, som herbergemannen i julefortellingen, med valget om hva vi vil gjøre når de trengende står på trappen. Verdiene våre blir satt på prøve.
Star of Hope har i denne situasjon valgt å gå ut over hva vi vanligvis gjør. Vi har valgt å gjøre en innsats i Europa, blant de flyktende som lider. Vedlagt dette brevet finner du et ark som beskriver situasjonen, og hvordan du kan være med å engasjere deg dersom du ønsker. Vi er sammen om dette. Til sist vil jeg takke deg for at du har valgt å gjøre oss til utløpet for ditt engasjement.

Med ønsker om en god jul og et velsignet nytt år!

Håkon Skaug
Håkon Skaug, daglig leder

Dele med vennene dine: