Brasils barn har en spesiell plass i vår historie. Det var nettopp på grunn av dem at hele virksomheten startet for over 50 år siden, og dette ble startskuddet for alt det arbeidet som nå drives over hele verden. Det var Brasils barn som tidlig lærte oss at utdanning er veien ut av fattigdom, fordi den som lærer seg å lese og regne får helt andre muligheter til å ta kontroll over eget liv.

Min kollega og daglig leder i Sverige, Ulrika Kallin, jobbet på det første barnehjemmet i 1985. Hun forteller at hun helt siden da har elsket både folket og språket som hun syns er verdens vakreste.

Det er virkelig sterkt for Star of Hope å få komme tilbake til våre røtter, og nå kunne gjenoppta samarbeidet med skolen i Manga. Dersom man ser på sifre fra BNP er Brasil ikke noe fattig land i dag, men disse sifrene speiler ikke hele virkeligheten. Landets rikdom er ekstremt ujevnt fordelt, og det finnes fortsatt plasser der ødelagte familier har det veldig vanskelig.

Manga er en slik plass. Her er inntektene lave og kriminaliteten høy. Jobbtilbudene er få og rusmisbrukerne mange.

Staten glimrer med sitt fravær, så håpet er det vi som må tenne!

 Du kan gi barna en trygg plass, mat i magen og en god start i livet og på skolen. Vi mangler et lokale til de yngste barna. Dessuten trengs det plansjer, leker og skolemateriell- alt slik som en god skole trenger. Vil du være med og utgjøre en forskjell for disse barna?

 

Vær med og gjør vår visjon for førskolen og barna til virkelighet!

 

Hilsen

 

Ragnar Løsnesløkken

Virksomhetsleder for Star of Hope Norge

Ja, jeg vil støtte opprustningen av førskolen i Manga>>>

 

Dele med vennene dine: