I en verden full av utfordringer tar vi oss altfor sjelden tid til å lese i, lytte til og reflektere over Gud kjærlighetsbok til oss: Bibelen! På bibelstudiet i Husi fant jeg ut at 98 % av mødrene aldri har lest bibelen hjemme.

Det var veldig interessant at en av mødrene husket at bestemoren hennes brukte å lese i bibelen for henne. Denne dagen, som en trening i å lære og å lete frem tekster fra bibelen, utfordret jeg henne til å lese fra det avsnittet som bestemoren hennes hadde brukt å lese for henne som barn.

Dette øyeblikket viste oss nok en gang at Gud har kontroll, og at han aldri overlater ting til tilfeldighetene. Nedenfor kan du lese teksten som bestemoren leste for den da 7-år gamle jenta som nå er 36 år gammel:

Salme 23:  

  1. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.
  2. Han lar meg ligge i grønne enger, Han leder meg til hvilens vann.
  3. Han fornyer min sjel, Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
  4. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For Du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.
  5. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.
  6. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Da jeg var sammen med disse mødrene på skolen, fikk de også tid til å sette seg ned med barna sine og hjelpe dem med skolearbeidet sitt, og de tok seg tid til å leke med barna.

Camelia / Star of Hope Romania

Dele med vennene dine: