Kjære, leser!

Som alltid er det en stor glede for meg å gi en rapport fra AWANA sitt bibelundervisningsprogram i Ghana. Gjennom mine besøk ut til alle prosjektene har jeg observert at barna har det bra, lovet være Gud!

Programmet går veldig bra, og både lærere og barn tar del i undervisningen med stor entusiasme. Dessverre, på grunn av enorme mengder regn fikk vi ikke gjennomført de planlagte lekene ute. Men vi håper at august vil gi oss bedre vær til å arrangere leker i. Da jeg besøkte prosjektene, underviste jeg barna i historien om profeten Elisha og den syriske generalen Naaman som du kan lese om i 2.kongebok 5. Barna likte veldig godt å høre denne historien og spurte mange spørsmål. Ut ifra denne historien dro jeg frem tre hovedpunkter som jeg og barna samtalte om.

Første punktet var om evangelisering. Jeg forklarte dem at uansett hvor gamle eller unge de er, så kan de fortelle andre om Jesus Kristus. Jeg rettet oppmerksomheten deres mot hvordan den lille jenta snakket om Gud til kona i huset og indirekte til Naaman. Jeg oppmuntret dem til å fortelle om Jesus til foreldrene deres og andre familiemedlemmer og venner.

Det andre punktet handlet om lydighet. Vi lærte at noen ganger er ikke det å være lydig noe artig, og at vi kanskje heller vil gjøre noe annet enn å gjøre det vi blir bedt om. Men det fører alltid velsignelse med det å være lydig, og motsatt kan det medføre fare å være ulydig.

Det tredje punktet var om oppførselen til Gehazi, tjeneren til Elisha. Jeg pekte på at Gehazi var grådig, uærlig, en løgner og en tyv. Han ble straffet for dette med at både han og familien ble spedalske. Jeg oppmuntret barna til å motstå slik oppførsel.

Jeg benyttet også anledningen til å lære barna om hva det vil si å være spedalsk. Jeg fortalte dem om symptomer og tegn på spedalskhet og dets påvirkning både på pasienten og hans familie. Vi lærte også om hvordan sykdommen spres og hvordan den kan unngås. Det tok tid å forklare viktigheten av god personlig hygiene og renslighet for å unngå sykdommer.

70 % av barnas spørsmål handlet om å være spedalsk. De var litt bekymret, men også fascinert av sykdommen. Jeg brukte god tid på å gi dem gode svar og understreke viktigheten av renslighet. En del av spørsmålene handlet om hvorfor den lille jenta ble holdt fanget og ikke kunne bo med sin egen familie, andre spørsmål handlet om hvorfor Gehazi ikke ble tilgitt og hvorfor familien hans ble inkludert i forbannelsen. Jeg svarte at ulydighet og uærlighet er farlig, så når man er involvert i slikt så kan det dessverre også føre til negative konsekvenser for de man er glad i.

Barna pugget dette bibelverset fra salmenes bok kapittel 118, vers 17:

«Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger».

 Vi hadde en fin stund sammen i Guds nærvær, og bibelstudiet var berikende både for barna og for oss lærere. Vi føler oss velsignet.

Jeg kan ikke få takket ledelsen og alle Star of Hope sine givere nok. Må Gud velsigne dere rikelig for deres generøsitet. Arbeidet vender ikke tomt tilbake, men fører til rikelig velsignelse!

Tusen takk!

ISAAC NII ADJIN LARTEY

(AWANA Bibelundervisningskoordinator)

Dele med vennene dine: