-Alle barn har noe spesielt ved seg. Alle har en styrke som vi vil løfte frem.

Det sier læreren Alexandra på ressurssenteret i Dimacheni. Her ønskes barn fra utsatte romfamilier velkommen, barn i risikosonen for å bli neste generasjons tiggere. Med din hjelp kan vi stake ut en ny fremtid for hver og en av dem.

Dimacheni er en liten by i nordøstre Romania hvor det bor mange fattige romfamilier. Barn i alderen 7-14 år får komme til Star of Hope sitt ressurssenter for å få leksehjelp og ekstraundervisning etter skoletid.

-Vi har et samarbeid med Dimacheniskolen, forteller Alexandra. Om et barn får underkjent innsatsen sin eller risikerer å hoppe av skolen, så tar skolen kontakt med oss. Alexandra har jobbet på senteret siden starten i 2016, og hun brenner fortsatt like sterkt for oppdraget.

-Det går ikke an å ikke bli følelsesmessig engasjert, sier hun. Jeg er selv født og oppvokst her i dette samfunnet. Alle familiene kjenner hverandre, og jeg kjenner alle barna. Jeg har selv to sønner og en datter. Og på samme måte som jeg ønsker det beste for dem, så ønsker jeg det beste for hvert barn som kommer hit.

Alt endret seg for Veronica

En av mange solskinnshistorier er 15-årige Veronica. Når hun først kom til senteret hadde hun store problemer på skolen, og kom fra et veldig fattig hjem. Star of Hope tok seg av begge disse utfordringene samtidig, for de er ofte tett knyttet sammen. Et sultent barn som sovner med uro i kroppen kan ikke ventes å prestere på topp i skolen. Steg for steg har situasjonen bedret seg for hele familien. Forrige vår lyktes Veronica i å ta eksamen, og i høst begynte hun på High School i byen Dorohoi. Hun som var på vei til å hoppe av skolen, planlegger nå sin fremtidige karriere.

-Jeg vil gjerne bli makeup-artist, sier hun. Det er litt hardt å stå opp halv seks for å rekke skolebussen, men jeg tar igjen søvnen i helgene.

Sko og geiter styrker økonomien

I dag er det Veronicas åtteårige søster, Alexandra som får komme til vårt ressurssenter etter skolen, og også hun har fremtidsdrømmer.

-Jeg vil gjerne bli veterinær, sier hun.

Mamma til disse søstrene, Aurica, har fått plass på Star of Hope sin skredderutdanning, og søstrenes 19-årige bror, Illie har fått orden på tilværelsen etter en problemfylt tenåringstid. Vår ildjsel, Camelia, sørget for at Ille fikk prøvejobb på en skofabrikk, og han har virkelig tatt vare på denne sjansen. I dag bidrar han aktivt til familiens økonomi.

I familien sitt hjem venter tre geiter som gir melk og slik bidrar til familiens selvforsørgingsevne. Proud One, som de har fått fra Star of Hope har blitt mamma til Galbeuta (Gul) og Sterlutza (Stjerne). Geitemelka fra Proud One kan de selge for 600 kr hver måned, og det er penger som utgjør en stor forskjell!

-Vi er så takknemlige for all hjelp, sier Aurica. Hva skulle vi ha gjort om ikke Star of Hope fantes?

HJELP SENTERET Å LEVE VIDERE!

All hjelp som Veronicas familie har fått, kommer fra ressurssenteret i byen. Vi driver senter i tre rombyer, og de er navet bak alt arbeidet: Hvert opprustede hjem, hver utdeling av geiter og hver skoleeksamen som lykkes.

Nå kan de rammes av nedleggelse på grunn av pengemangel. La ikke det skje!

 VÆR MED OG REDDE SENTERET MED GAVEN DIN!

 VIPPS DIN GAVE MERKET «FREMTIDSTRO» TIL 11576

 

Dele med vennene dine: