Det hele startet som en tanke og et ønske om et fristed for barna i slumområdet Taytay på Filippinene.

En skole, med klasser fra førskolen til gymnasiumnivå, og et fristed for sårbare jenter. En oase i slummen.

Nå er det virkelighet, og DU har bidratt til at drømmen ble sann!

Vi vil rette en stor takk til deg som har tatt del i dette. Vi kan ikke få takke deg nok!

Her ser du noen bilder og filmer av den forandringen som har skjedd fra prosjektstarten til i dag.

Bakgrunnshistorien til det nye flotte skolebygget:

Utdanningssystemet endret seg for noen år tilbake. Fra 1945-2011 tok grunnutdanningen 10 år å fullføre, men i 2012 kom en ny utdanningsplan som forlenget skoletiden for barna frem mot en eventuell høyere utdanning. Nå tar grunnutdanningen tretten år å fullføre, ett år med førskole, seks års grunnskole og seks års gymnasium. Dette gjør at alle skoler har store utfordringer og krav, og det samme gjelder Star of Hope, selvsagt.

Derfor er det helt nødvendig at vi kommer i gang med klasse 11 og 12 snarest. Vi hadde ikke klasserom til dette. Men takket være deres støtte, så har vi nå fått det på plass. Fremgangen i byggeprosessen som startet i 2015 vises gjennom bilder nedenfor. Klikk på et bilde for å forstørre det.

2015:

Planene legges, og rivearbeidet kommer i gang. Et par gamle bygninger rives og sanering av det som en gang var en søppelplass påbegynnes. (12 bilder)

 

2016:

Arbeidet med den andre halvdelen av bygget påbegynnes. Etter saneringen legges grunnmuren. (12 bilder)

2018:

Etter at arbeidet står stille i 2017 på grunn av at lovede midler uteblir, fortsetter arbeidet i 2018. Støpning av betongplater og tak fullføres (9 bilder)

2019:

Star of Hopes øvre ledertrio besøker Filippinene. De tre er barna til Erik Gunnar Eriksson: virksomhetsleder Ulrika K.Eriksson, innsamlingsansvarlige Maria Presson og utviklingsansvarlige Lennar Eriksson. De besøker landet i og med skolens 30-års jubileum og inspiserer samtidig det nye bygget sammen med virksomhetsleder for Star of Hope Phillipines, pastor Gani Coruna (2 bilder)

2020:

Arbeidet begynner å skyte fart i løpet av første kvartalet av 2020, men samtidig begynner pandemien å herje, og arbeidet hemmes av restriksjoner og nedstenginger på Filippinene (6 bilder).

2021:

Restriksjonene lettes noe, og arbeidet fortsetter. Det bestemmes at bygget skal kalles opp etter Star of Hope sin grunnlegger.

Erik Gunnar Eriksson Building er klar til å ta imot elever fra og med høsten 2021 (9 bilder).

 

Fristedet Stars Dorm (19 bilder)

 

 

Les mer om arbeidet på Filippinene ved å klikke her

I denne filmen ser vi virksomhetsleder for Star of Hope Philippines, pastor Gani Coruna, fortelle om bakgrunnen for arbeidet på Filippinene, utviklingen av arbeidet og ferdigstillelsen av bygget som kompletterer skolen. Det nye bygget heter Erik Gunnar Eriksson Building og er oppkalt etter Star of Hope sin grunnlegger.

I den siste filmen får vi følge med på en overflygning av vår skole i Taytay. Her ser man hvor stor skolen er og innser hvor viktig den er for barna og deres familier i forstadsslummen. Skolen er barnas egen oase.

 

 

Dele med vennene dine: