15.mai er det FNs internasjonale familiedag. Vi vil benytte anledningen til å peke på det viktige arbeidet vi gjør ute i felten med barna og familiene deres. Vi støtter hele familien gjennom foreldregrupper, voksenutdanning, familiestøtte, matpakker og mye mer.

FAMILIEN- LIVETS FØRSTE SKOLE

Hvilket hjem vi fødes i er avgjørende for hva slags start vi får i livet. Dersom foreldrene aldri har fått gå på skole vanskeliggjør det foreldreoppdraget. Det kan handle om manglende kunnskap i forhold til barns næringsbehov, vanskeligheter med å identifisere symptom på sykdom og vanskeligheter med å lese bruksanvisning på medisiner og lignende. Alt dette går ut over barna. Derfor jobber Star of Hope med å utdanne og styrke barnas omsorgspersoner i rollene sine.

Det gjør vi blant annet med å ordne kveldskurs der omsorgspersoner får lære seg å lese og å skrive. De informeres også på sine egne språk om viktigheten av næringsrik mat og grunnleggende helsebehov. I mange tilfeller er det mødrene som er alene med forsørgeransvaret. Flere av innsatsene våre retter seg derfor mot å styrke kvinnens posisjon i samfunnet gjennom å skape inntektsbringende arbeid for kvinner. Vi jobber også aktivt med å involvere omsorgspersonene i barnas skolearbeid. Det gjør vi blant annet gjennom å invitere til festligheter på skolen der barna synger, danser og får vise hva de har lært.

GI EN GAVE TIL DET LANGSIKTIGE ARBEIDET HER

BLI FADDER HER

 

Dele med vennene dine: