Allerede på krigens andre dag begav ildsjeler fra Star of Hope Romania seg til Ukrainas grense. Med din støtte har vi hjulpet over 12 000 ukrainske flyktninger siden da.

-Målet er at de skal få leve et normalt liv her, sier vår rumenske virksomhetsleder Aura Vatamaniuc.

Star of Hope Romanias innsats for flyktningfamilier startet ved grenseovergangene utenfor Siret og Husi, der vi tidlig satte inn ekstra krefter på å hjelpe flyktninger med ulike nedsatte funksjonsevner.

-Det ble et naturlig fokus for oss siden det er en målgruppe som vi har jobbet med i over 30 år, sier Aura Vatamaniuc. I dag jobber tre arbeidslag på tre skift for å møte behovene. Ved første møtet tilbyr vi de flyktende familiene vann, mat, medisiner, hygieneartikler og emosjonell støtte. Vi ordner også til ulike aktiviteter slik at barna får koplet tankene bort fra sine opplevelser med krigen for en stund, og bare få være barn. Mange familier har fått tak over hodet på våre rehabiliteringssentre i Iasi og i Dorohoi.

25.august ble senteret vårt i Iasi besøkt av Sveriges ambassadør i Romania, Therese Hydèn som lovpriste arbeidet. Innsatsene våre har også fått oppmerksomhet fra Unicef som etter studiebesøk ved sentrene og grenseovergangene valgte å innlede et samarbeid med Star of Hope Romania. Takket være det kan vi nå ta oss av en ny gruppe med flyktninger. Vi gir dem mat, losji, klær, helsesjekk, utdanning, rådgivning og ordner med fritidsaktiviteter. På utdanningsfronten prioriteres blant annet kurs i rumensk og engelsk. Totalt omfattes 4 330 ukrainske barn av denne innsatsen.

-Vi er glade for å få samarbeide med Star of Hope, sier Gabriel Vockel, tilstedeværende representant for Unicef i Romania.

De barna som har ulike nedsatte funksjonsevner, får tilgang til rehabilitering på Star of Hope sine sentre i Romania. Der jobber vi blant annet med fysioterapi, talepedagogikk og kognitiv atferdsterapi.

-Dette handler først og fremst om barn med Downs syndrom, autisme og cerebral parese, sier Aura.

Auras hjerte banker litt ekstra for alle enslige mødre hun har møtt. De som ikke var alene for et halvt år siden, men som ble tvunget til å ta farvel med barnas pappa i Ukraina. De som nå tvinges til å bygge opp livene sine på nytt, på egen hånd, uten en stabil grunn å stå på.

-Vi har hjulpet noen av dem med å få økonomisk trygghet, sier Aura. Ved hvert senter og hver grenseovergang jobber det nå minst en flyktning som vi har ansatt.

På denne måten får disse mødrene sjanse til å hjelpe sine landsmenn og samtidig tjene til livets opphold.

Aura er stolt over det gode arbeidet, men poengterer samtidig at arbeidet må fortsette.

For en familie på flukt kan hjelpen fra Star of Hope utgjøre en forskjell i verden.

 

Gi en gave >>>

 

Dele med vennene dine: