En hilsen fra Ragnar Løsnesløkken, daglig leder

Hva ser du for deg om jeg sier Haiti?

Etter fjoråret er risikoen stor at du forbinder landet med nød og katastrofer. Det er ikke så rart, med tanke på krisene som avløste hverandre i 2021. Pandemien og utbredt fattigdom hjemsøkte folket allerede før presidenten ble myrdet i juli. I august inntraff jordskjelvet. Følgene av det medførte hjemløshet, lovløshet og en matmangel som rammet hele landet hardt. Gang på gang ble vi tvunget til å be dere givere om akutt hjelp til Haitis barn.

VI ble urolige for at engasjementet for Haiti skulle ebbe ut og erstattes med resignasjon, men dere motbeviste det. Deres fantastiske respons ga våre ildsjeler på Haiti krefter til å kjempe videre.

Dette er hva våre innsamlede midler har gått til:  

Rett etter jordskjelvet

Samme dag som katastrofen inntraff, samlet sju frivillige kvinner seg i et provisorisk kjøkken i Cavaillon. Fem av dem hadde fått ødelagt sine hjem under skjelvet, men det hindret dem ikke i å stille opp for å lage mat til andre i vår regi. De fortsatte å samle seg der, dag etter dag. I løpet av de første ukene økte behovet fra 350 måltider til 700 måltider pr. dag.

To døgn etter jordskjelvet

Når en tropisk storm rammet landet mistet vi kontakten med vår medarbeider, pastor Reginald Celestin, som var på plass i katastrofeområdet. Med knappe ressurser lyktes han med å transportere en tolv meter lang container til en basketballbane i byen Les Cayes, der mange jordskjelvofre hadde samlet seg. Den natten sov 49 personer i containeren og enda 50 til fant beskyttelse på toppen av den, mens stormen raste.

En måned etter jordskjelvet

Til tross for overhengende fare for å treffe på veisperringer kontrollert av ulike voldelige grupper, lyktes vi med å transportere inn 700 nødpakker med tørrvarer, hermetikk og matolje fra hovedstaden Port-au-Prince til de ofrene i katastrofeområdet. Reisen tok seks timer og lasten var fordelt på tre lastebiler.

-Jeg tror at vi reiste under Guds beskyttelse takket våre bønner!, sa vår feltansvarlig Tony Boursiquot.

To måneder etter jordskjelvet

2200 skolesekker ble delt ut i den jordskjelvrammede regionen Cavaillon. Hver ryggsekk var fylt med kladdebøker, blyanter og annet skolemateriell som hadde gått tapt da stormen Grace raserte husene deres. Dessuten fikk skolebarna hver sin pølse og et glass saft.

Senere ble ytterligere 800 skolesekker delt ut til elever som går på høyere klassetrinn i våre prosjektbyer Boyer, Dano, Jeanton og Rigaud.

Tre måneder etter jordskjelvet

Hva gjør man når kriminelle gjenger har tatt kontroll over veiene mellom Haitis hovedstad og katastrofesonen? Vi ventet i det lengste og fikk til slutt hjelp av en bevæpnet styrke som eskorterte lastebilene våre gjennom landet. 30. november nådde vi frem med 32 tonn mat til 700 sultne familier som håpet, tvilte og fortvilte. For dem kom hjelpeinnsatsen vår som en gave fra oven.

Dette ble delt ut:

– 9125 kg ris

– 4375 kg erter

– 2250 sukker

– 52 kg fiskehermetikk

– 2771 liter matolje

 

Julen 2021

I desember begynte Haitis matmangel å ramme barna i våre skoler. Våre ildsjeler på plass bad derfor om å få bruke pengene som var tiltenkt julefestene til å gi mat til nødstilte familier. Takket være dere givere kunne vi gjøre mer enn noen våget å håpe på. Til sammen fikk 2 920 familier i våre seks prosjektbyer hver sin kasse med mat til jul. Hver pakke inneholdt 12, 5 kg ris, 5 kg bønner, 2,5 kg sukker og 3,8 liter matolje.

Dessuten fikk 1130 barn i førskolen og de nedre klassetrinnene hver sin julegave med godsaker før juleferien. Utdelingene ble rammet inn av sang og dans. I hver by ble håpløshet byttet mot håp. Tenk deg lykken av å slippe å se barna dine gå sultne i julen!

VI lyktes med det vi alltid strever mot: Å ikke bare være en organisasjon som deler ut mat og gir utdanning, men også deler det håp og den kjærligheten som er gitt oss fra den levende Gud.

Takk for all hjelp til Haiti!

Nå er fokuset vårt på Haiti å bygge nye hjem til ofrene for jordskjelvet. Disse viktige innsatsene er nøye planlagt, men enda ikke fullt ut finansiert. Vi ber derfor om deres fortsatte støtte for å kunne gjennomføre dette.

Jordskjelvoffrene trenger nye hjem – og du kan gi din støtte på to måter:

Vipps 11576

Bankkonto: 5005.06.89465

 Merk gaven «HAITI»

Klikk her for å gå til gavesiden>>

Les mer om innsatsen i Haiti>>

 

Dele med vennene dine: