Idèen «Pay it forward» dukket for første gang i 2008. Hvert år siden den gang har vi delt ut geiter og høner til våre skolebarn. Hvert barn som får en høne tar med seg egg til skolen, sånn at de blir til glede for alle. De som får en geit lover å gi bort den første killingen til et annet barn, i en annen trengende familie. Neste barn avgir samme løftet, og sånn fortsetter det. På den måten lever hjelpen sitt eget liv.

Alt starter med en enkelt gave som kan føles som en dråpe i havet – men det er akkurat den dråpen som skaper ringer i vannet. Det er et viktig skille mellom lignelsen og virkeligheten: De ringene som du skaper kommer ikke til å slutte å vokse.

Om du ønsker å gi noe annet til dine nære og kjære enn tradisjonelle julegaver, kan du gå inn på https://www.starofhope.no/gi-en-gave/ og gi en julegave til noen som trenger det. Du kan også bruke Vipps eller betale inn via bankkonto.

Du kan få gavebevis ved å kontakte oss på post@starofhope.org eller telefon 22 44 93 50.

 

Gi håp med levende gaver!

Dele med vennene dine: