Unntakstilstanden som ble innført i Latvia 13.mars har blitt forlenget frem til 9.juni. Samtidig har noen av reglene blitt lettet litt på, slik at folk kan omgås litt mer normalt igjen.

Alle de barna som får støtte fra Star of Hope har måttet holde seg hjemme siden midten av mars, og nå er det bestemt at det fortsatt skal være hjemmeskole ut mai, som er slutten på semesteret.

Fjernundervisning er noe helt nytt for mange latviske spesialskoler, og særlig for skolene på landsbygda. Dette har vært en svært krevende situasjon. Fjernundervisning for barn og ungdommer med ulike nedsatte funksjonsevner er svært ineffektivt. Samtidig prøver skolene å aktivere barna med ulike teoretiske og praktiske oppgaver så godt det lar seg gjøre.

Fjernundervisning har vært en stor prøvelse for både barn, foreldre og lærere. En del barn har vanskelig for å forstå og akseptere at de ikke får gå på skolen eller på lekeplassen slik de er vant til. Det absolutt vanskeligste for barna er isoleringen.

Vår psykolog Ilze har hatt fulle dager med å støtte foreldre og barn via telefon og gjennom møter på internett når det har vært mulig. De aller mest utsatte familiene har også fått økonomisk støtte slik at de kan kjøpe seg mat.

En stor takk rettes til alle som har gitt en gave til arbeidet under pandemien!

Nøden er dessverre fortsatt stor! Hjelp oss å nå ut med matpakker til våre fadderbarn! VIPPS din gave på 11 576 eller sett inn penger på konto 5005.06.89465. Merk gaven «MATKASSE».

Dele med vennene dine: