Våren 2023 gjorde vi en innsamling til arbeidet for barn med ulike nedsatte funksjonsevner i Latvia. For de innsamlede midlene kunne spesialskolen i Riga nylig utvikle et musikkterapirom. Tusen takk til alle som donerte en gave til innsamlingen!

Musikklærerinne og terapeut Ariadna Kostina er svært takknemlig og forteller:

-Først og fremst vil jeg takke dere for forbedringen av musikkterapirommet og innkjøp av nødvendig musikkinstrument. Jeg vil betone viktigheten av dette rommet som fremmer glede og utvikling hos barna. Det er et stort fremskritt for meg som ung spesialist å få jobbe med disse virkemidlene inn i terapien. Gjennom å anvende musikk i lek og ulike opplevelser kan det hjelpe barnas utvikling på alle områder.

På spesialskolen i Riga har musikk som terapiform blitt brukt en stund, og nå kan skolen utvikle denne delen av arbeidet. Takket være Star of Hope sine givere og vår lokale samarbeidsorganisasjon Velki Association ble det skapt og utviklet et musikkterapirom høsten 2023. Dette rommet er en viktig del av arbeidet for å oppnå de individuelle målene for så mange barn som mulig. Det finnes nå et stort utvalg av musikkinstrument og materiale, og rommet er spesiallaget for musikkterapi. Skolen har nå et spesialrom som kan brukes i mange sammenhenger og er tilpasset elevenes individuelle behov med hensyn til deres styrker og svakheter, samt deres individualitet.

Den moderne utrustingen inkluderer trommer, mikrofoner, synthesizer, elektriske trommer og ukulele med lydforsterkere. Med hjelp av disse instrumentene kan barna og ungdommene øke sin kunnskap og selvtillit gjennom å lære seg å spille musikkinstrument og til og med skrive sin egen musikk.

Tusen takk igjen til alle som donerte en gave til denne innsamlingen!

Se gjerne gjennom bildene og videoen nedenfor.

 

Dele med vennene dine: