Det er mange av oss som husker diktaturet i Romanias fall, og de grusomme hemmelighetene som ble avslørt, da dørene til landets barnehjem ble åpnet. Omsorgssvikten var katastrofal. Det var barn som ikke var perfekte nok for Ceausescus idealsamfunn, som ble sendt til disse barnehjemmene. De ble tatt fra sine foreldre for å gjemmes og glemmes.

Star of Hope var en de første organisasjonene i verden som nådde fram med nødhjelp til Romania. Vi kom, vi så – og vi ble værende. Siden den gang har vi jobbet systematisk med å forbedre vilkårene for barn med nedsatte funksjonsevner. Det har vært en lang og til tider vanskelig kamp, men å løfte fram alle barns like verdi ligger i vårt DNA. Når barna trenger oss, skal vi være der – uansett om deres utfordringer bunner i fattigdom eller nedsatte funksjonsevner.

Kampen for barn med spesielle behov, rundt omkring i Øst-Europa, har skapt sterke minner i Star of Hope. For 33 år siden holdt vi barna i våre armer, og i dag møter vi dem på våre fantastiske rehabiliteringssentre. Med glede møter vi foreldrene, som er så lykkelige over at noen bryr seg om barna deres. Vi er stolte over barna, som med vår hjelp, lever gode og frie liv.

Forutsetningen for alt vi har gjort – det er jo deg!

Bli med i sommer og hjelp oss med å arrangere høyt verdsatte sommerleirer for barna og deres foreldre! Da gir du oss også muligheten til å fortsette arbeidet for disse barna.

Tusen takk!

Varme hilsninger,

Ragnar Løsnesløkken, daglig leder.

 

Ja, jeg vil støtte kampen for barn med nedsatte funksjonsevner!

Dele med vennene dine: