Hilser med et vers fra bibelen:
«Er vi troløse, så er Han trofast. For Han kan ikke fornekte seg selv.» (2.Tim 2, v.13)

Husker du din første skoledag? Alle årene, fra første til niende klasse, er en tid som sitter godt i mitt minne. De var med på å forme meg som menneske. Et av de sterkeste minnene er fra da jeg knakk lesekoden i første klasse. Det var et stolt øyeblikk da jeg skjønte hvordan bokstavene ble til ord. Setningene «Ola lo» og «Le sa Eli» har jeg aldri glemt. Jeg var heldig og fikk gå på samme skole og i samme klasse i ni år. Der hadde jeg et trygt miljø, gode venner og engasjerte lærere som gav meg utfordringer og mestringsfølelse.

Overgangen til videregående skole var stor. Ny by, ny skole, ny klasse og 10 mil i buss daglig, var den nye hverdagen. Selv om det ikke alltid var like gøy å stå opp kl.05.30 hver morgen, så var jeg likevel privilegert. I Norge er vi så heldige at alle har rett til 13 års gratis skolegang. I mange andre land er ikke barna like heldige. For Samuel på Filippinene er det en ny hverdag som venter (Les om Samuel). Han er snart ferdig med Junior High School og skal over på Senior High School. Men, da må han bytte skole. Dette medfører økte kostnader for foreldrene i form av skoleavgift og reise, og sannsynligheten for at han må slutte er derfor stor. Dette er den bitre virkeligheten for Samuel og for mange av hans klassekamerater på vår skole i Taytay.

Men det finnes en løsning som du og jeg sammen kan virkeliggjøre: At vi allerede i år kan sluttføre byggearbeidet på Senior High School i Taytay. Det ville forandre alt.

Om vi lykkes kan både Samuels klasse og alle framtidige skoleklasser få en fullstendig universitetsforberedende grunnskoleutdanning. Det vil i så fall bli den første skolen i området som kan gi dette tilbudet. Det vil være et svært viktig bidrag for å gi barna i slummen i Taytay «en god start i livet».

Vi er veldig nære å nå denne drømmen. Med din støtte kan du være med å sørge for at Samuel og hans klassekamerater kan få fullføre skolen.

Varme hilsener fra

Ragnar Løsnesløkken
Virksomhetsleder

Dele med vennene dine: