Alle skoler i Latvia ble stengt i mars på grunn av covid-19. Alle de barna som får støtte av Star of Hope har vært hjemme siden da. Studiene gjennomføres via fjernundervisning, noe som er nytt for mange latviske spesialskoler, og særlig de på landsbygda. Familier mangler IT-kunnskaper for å hjelpe barna til å lære gjennom internett. I spesialundervisningen for barn og ungdommer med ulike nedsatte funksjonsevner er prosessen for fjernundervisning svært ineffektiv.

Våre fadderbarn var ikke forberedt på det å bli undervist gjennom fjernundervisning, for det hadde aldri tidligere blitt praktisert i Latvia. Det er ikke bare en stor utfordring for barna, men også for foreldre og lærere. Og en del barn har vanskelig for å akseptere at de ikke kan få gå på skole eller lekeplass slik som de er vant til.

Isoleringen påvirker i høy grad barnets psykologiske tilstand, og barna må dessverre avslutte skoleterminen med fjernundervisning. Forhåpentligvis blir det mulig å gjenoppta skolearbeidet ordentlig når den nye terminen starter opp igjen 1.september.

Men lærere, foreldre og barna prøver å løse problemene så godt de kan. Her er bilder av barn som gjør ulike lekser og hjemmearbeid. Tusen takk til alle som støtter arbeidet i Latvia.

Dele med vennene dine: