Det smerter oss og enda en gang skrive om Haiti. Det smerter oss enda mer at folket på Haiti nok en gang utsettes for lidelser. Oversvømmelsen er bare den siste av en lang rekke kriser som har rammet landet, alt i fra jordskjelv, orkaner og epidemier til presidentmord og kriminelle gjenger som gang på gang har overtatt makten.

Styrtregnet, som forårsaket ekstreme oversvømmelser og leirskred, ble et nytt slag mot et folk som allerede er tvunget i knestående.

Men en ting har vi erfart: Haitis folk reiser seg alltid igjen.

Etter hver katastrofe kjemper familiene sammen for å bygge opp sin tilværelse på nytt. Raskt sender de barna tilbake på skolen, der hver eneste skoledag tar dem nærmere en bedre hverdag. Dette folket gir aldri opp! Hvordan skal vi da kunne gi opp vår kamp for dem?

Vi nordmenn er født i et fredelig land som sjelden rammes av ekstreme naturkatastrofer. Hvorfor er det sånn? Kanskje det er fordi vi skal kunne hjelpe andre? Star of Hope kommer aldri til å snu ryggen til Haitis barn. Tvert imot så kjenner vi på et stort ansvar ettersom vi er en av få organisasjoner som er igjen på Haiti.

Det er snart skolestart på Haiti og du kan gi konkret hjelp ved å gi skolebøker og skolemateriell til dem som mistet alt under oversvømmelsen.

Vær med oss og ta kampen for Haiti!

Håpefulle hilsninger,

Ragnar Løsnesløkken, daglig leder

Ja, jeg vil utruste barna til skolestarten! >>>

 

Dele med vennene dine: