Vårt arbeid i Russland

Vi støtter både barn og ungdommer som har vokst opp på institusjoner. I tillegg gir vi støtte til prosjekter som bedrer forholdene for barn med funksjonsnedsettinger.

Våre land » Russland

Vårt arbeid i Russland

Natalia Kirillova, leder for Help to Children Charity Foundation i Russland.

Vi støtter både barn og ungdommer som har vokst opp på institusjoner. I tillegg gir vi støtte til prosjekter som bedrer forholdene for barn med funksjonsnedsettinger. Konkret betyr det å utdanne helsepersonell, lærere, foreldre og myndigheter, slik at de kan ta hand om barna og gi dem muligheten til å utvikle seg på best mulig måte.

Vi vil først og fremst støtte prosjekter som gjør det mulig for barn å bo i familier. Vi mener at dette er mye bedre enn å vokse opp på institusjon. Derfor jobber vår spesialpedagog med utdanningsmyndigheter og universitetet for på lang sikt å gi disse barna forutsetninger for å integreres I samfunnet. I Russland har vi også valgt å gi støtte til foreldreløse barn på institusjoner. På institusjoner vi støtter, tas barna hånd om av utdannede engasjerte ansatte som ser barnas behov og som ønsker å gi dem en bedre tilværelse. Vi fokuserer mye på framtiden, livet etter institusjonen.

Familiesenteret Grace

Når ungdommer forlater institusjonene i Russland (ved 18-års alder), møter de flere problemer. Mange møtes av forskjellige fordommer fordi de kommer fra institusjon. De mangler voksne som bryr seg om dem, og de mangler erfaring med hverdagslige ting som man gjerne lærer hjemme; alt fra å vaske klær og lage mat til økonomi. De fleste har ingen å henvende seg til, noe som gjør at de faller utenfor og blir ensomme. På familiesenteret Grace får disse ungdommene møte voksne som støtter dem, oppmuntrer dem og hjelper dem til å utvikle seg til selvstendige mennesker med sterk selvtillit. Personalet på senteret utarbeider en individuell plan for hver ungdom som kommer dit.

Nizhny Novgorod og Kaluga

I disse to byene har Star of Hope de siste årene gjennomført ulike kurs i et stort samarbeid med lokale myndigheter og universitetet. Målet er at alle barn skal ha samme mulighet til å gå på skolen.

Prosjektene:

1. St Petersburg
2. Nizhny Novgorod
3. Kaluga

Adresse til Russland

Help for Childen Charity Foundation
Varshavskaya street 37 – building 1, apt 170
St. Petersburg
196191 RUSSIA

Bilder fra prosjektene

Bilder fra Russland

Våre land » Russland

Dela med dine venner:

Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang | Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800


Facebook          Instagram         


Kilgardsvegen 92 | 2634 Fåvang
Telefon: 224 49 350 | post@starofhope.org
Org.nr: 976 600 800