Kjære medarbeider!

Vi har nå kommet frem til 2010-tallets aller siste år. På denne tiden neste år kommer vi til å kunne se tilbake på 50 år med bistands- og utviklingsarbeid i Star of Hopes regi. Men selv om vi bare ser tilbake på 2018, finnes det mye for deg og meg å være stolte over.

2018 var året da det ble bygd nye kjøkken og toaletter på skolene i Ghana, samtidig som arbeidet med det nye skoleområdet i Jimba, Kenya tok fart på alvor. 2018 var året da vårt nye fristed for overgrepsrammede jenter vokste frem på Filippinene.

2018 var året da vi bygde nye brønner på Haiti, der mangelen på rent vann har forhindret god helse, liv og utvikling hos barna og de som bor i landsbyene rundt.

2018 var året da vi nådde ut med nødhjelp til ofrene for oversvømmelsene i den nordlige delen av Argentina.

2018 var året da det innviddes et nytt dagsenter for barn med funksjonsnedsettelser i Dorohoi, Romania.

2018 var året da vår virksomhet blant romfolket i Romania vokste til å omfatte 405 barn på fem plasser, som fikk leksehjelp, ekstraundervisning, skolemateriell, klær, sko og julegaver. Blant barnas familier har det kommet hjelp i form av blant annet 5 nye veksthus, 6 nye brønner, 19 husrenoveringer og 31 husdyr.

Du sprer lys i det aller mørkeste og barna som får hjelp kjenner enda mer takknemlighet enn oss.

Tusen takk for din fantastiske innsats!

Lennart Eriksson,
Med-grunnlegger og utviklingsansvarlig

Dele med vennene dine: