I løpet av høsten 2021 har til sammen 10 nye klasserom i tre av våre skoler blitt ferdigstilt på Haiti.

Det gjør at skolene i Boyer og  Jeanton nå kan tilby undervisning fra førskolen og opp til siste årskurs på gymnaset (tilsvarer 12.trinn) på en og samme skole. Tidligere ble man tvunget til å ha undervisning både på formiddagen og ettermiddagen. Det ble både tungvint og kostbart. Begge skolene tilbyr også undervisning i det som kalles Philo, som er en ettårig førstudie for de som vil gå på universitetet. Jeanton har nå tre nye klasserom og Boyer har fire.

Skolen i Bois Negresse har nå undervisning fra førskolen og opp til 9.klasse i fine bygninger. For barna i 7.-9. klasse foregikk undervisningen tidligere inne i et skjul. Vi håper at vi på sikt kan tilby høyere klassetrinn også her. I Boys Negresse har vi også bygget et gjesterom for langveisfarende.

I begynnelsen av 2010-tallet kom det en ny skolelov på Haiti. Her stadfestes det at grunnskolen nå skal omfatte 1.-9.klasse mot tidligere 1.-6.klasse. Staten håper på sikt å høyne utdanningsnivået i hele landet slik at flere barn og ungdommer skaffer seg en fullført utdanning. Med godkjente karakterer etter 9.klasse kan de nå søke på ulike yrkesutdanninger.

Prosjektene med å bygge flere klasserom startet høsten 2020, men på grunn av pandemien kom ikke arbeidet i gang som planlagt.

Tusen takk til alle faddere, månedsgivere og gavegivere som har gjort denne viktige utviklingen mulig!

Les mer om vårt arbeide på Haiti her >>>

 

Dele med vennene dine: