Etter 50 år trodde vi at vi hadde vi hadde opplevd alt: Orkaner, tyfoner, oversvømmelser, jordskjelv, jordskred, tsunamier, hungersnød og vulkanutbrudd……men, så kom Covid-19. For første gang opplevde vi en katastrofe som rammet hvert eneste barn i alle land på samme tid. Skoler stengte, foreldre ble arbeidsløse, familier ble isolert og maten forsvant. Oppgaven så uoverkommelig ut, men du sto ved vår side. Takk til deg som kjempet for barna under pandemien!

Etter 18 måneder med nedstengninger så vi et lys i tunnelen. 14 august 2021 ble Haiti nok en gang rammet av jordskjelv. Mange mennesker fikk livet rasert på få minutter. Pandemien pågikk fortsatt, presidenten hadde nylig blitt myrdet og veien til katastrofeområdet ble kontrollert av tungt bevæpnede gjenger. Takk til deg som kjempet for barna etter jordskjelvet!

I februar så vi på nytt et lys i tunnelen. Gjenoppbyggingen hadde begynt på Haiti og mange land hadde begynt å lempe på sine pandemirestriksjoner. VI hadde invitert overlevende fra Tsjernobylkatastrofen til et gjensynstreff på vårt hovedkontor i Kärrsjö. Våre ukrainske venner kom dit, men ikke på ferie. I mars ble lokalene våre omgjort til et flyktningmottak.

Siden krigsutbruddet har Star of Hope jobbet utrettelig på flere fronter. I tillegg til det nevnte flyktningmottaket har Star of Hope Romania tatt imot flyktninger som har kommet over grensen fra Ukraina og vi har sendt mange trailere med mat og nødvendigheter inn i Ukraina. Vi har 40 års erfaring med hjelpetransporter til Øst-Europa og takket være våre gode kontakter og samarbeidspartnere har leveransene kommet fram.

Vi er takknemlige for alt vi har fått utrette sammen, men vi er ikke ferdige. Så lenge krigens ofre lider, skal vi fortsette å kjempe for dem. Det er et løfte!

Takk til deg som kjemper sammen med oss for krigens ofre!

 

Her finner du vårt sommermagasin >>>

 

Håpefulle hilsninger,

Ragnar Løsnesløkken, daglig leder Star of Hope Norge

Ja, jeg vil være med å hjelpe der behovet er størst. >>>

 

Dele med vennene dine: