Våre innsatser for krigens ofre pågår på fire fronter: Hjelpesendinger fra Sverige, medisinutdeling i Ukraina, flyktningemottak i Kärrsjö og flyktningemottak i nord-Romania. Der, ved den ukrainske grensen fokuserer vi på flyktningbarn med ulike nedsatte funksjonsevner. Star of Hope Norge støtter alle disse innsatsene med innsamlede midler.

Star of Hopes engasjement for Ukraina tok fart i 1993 da vi startet rehabiliteringsleir i Kärrsjö i Sverige for barn som ble rammet av kreft som følge av Tjernobylkatastrofen. De hadde svak helse etter å ha operert bort skjoldbrukskjertlene sine, og hadde behov for å hente seg inn igjen i et rolig og strålingsfritt miljø. Disse barna er voksne i dag, og gjennom årene har vi holdt kontakt med dem. Planer om et jubileumstreff i Kärrsjô i april måtte endres når våre venner plutselig ble tvunget til å flykte for sine liv.

I Ukraina samarbeider vi med landets største pinseunion bestående av drøyt 700 forsamlinger. Dette gjør det mulig å nå ut i ulike deler av landet og rette hjelpen dit den trengs mest om dagen. Kampanjen «Håp til Ukraina!» omfatter et antall rettede innsatser.

  1. Hjelpesendinger fra Sverige

Langtransport kjøres ned fra Sverige via Polen til Ukrainas vestre grense der Star of Hopes ukrainske samarbeidspartnere venter. De transporterer nødvendigheter videre gjennom Ukraina og deler dem ut til krigens ofre. Dette rapporteres via bilder og filmklipp.

Transportene består av livreddende mat (brød, tørrvarer og hermetikk), samt forbruksvarer som bleier, hygieneartikler, medisiner og førstehjelpsmateriale. Dessuten klær, tepper, madrasser, powerbanks, radioapparater, oppladbare lommelykter, oppladbare hodelykter, ladere m.m.

Transportene fylles dels via innsamlingslager der folk gir i fra seg gaver, dels via bidrag fra foretak og foreninger. Blant annet har Polarbrød til nå gitt 232 paller brød. (En lastebilstrailer rommer normalt 33 paller)

 

  1. Flyktninger i Romania

Gjennom vår datterorganisasjon Star of Hope Romania er vi på plass ved tre grenseoverganger i nord-Romania. Der tar vi imot kvinner og barn som tvinges til å forlate sin mann/pappa og flykte fra krigen. Når flyktninger med noen form for funksjonsvariasjon krysser grensen henvises de til oss, ettersom vi har 33 års erfaring med å jobbe med akkurat denne målgruppen i Romania. Det gir oss unike muligheter til å ta hånd om dem og ta vare på deres behov.

I Iasi og Dorohoi driver vi dagsentre for barn med ulike nedsatte funksjonsevner, og deler av disse lokalene har nå blitt omgjort til flyktningmottak. Parallellt med den ordinære daglige virksomheten passer vi på at familier på flukt får mat, tak over hodet og rehabilitering for sine barn.

 

  1. Flyktningmottak i Sverige

Mange av de Tjernobylbarna som kom til Kärrsjö på 90-taller er i dag på flukt. Lørdag 5.mars reiste deres tidligere leirleder Djamal Hamaili ned til Polen for å møte dem ved grensen og hjelpe dem videre til Sverige. Star of Hopes hovedkontor i Kärrsjö med tilhørende matsal, vandrehjem og hytter, har rustet seg for å gi tak over hodet til opp imot 40 individer.

Lørdag 19.mars reiste Djamal til Sverige sammen med et antall ukrainske familier. 27 individer kom i den første gruppen, og flere er på vei. Dette handler altså om tidligere Tjernobylbarn og deres barn som i krigens skygge vender tilbake til sitt barndoms paradis. De voksne hjelper til med matlaging og stell, og deres barn får fjernundervisning med ukrainskspråklige lærere.

  1. Medisiner til Tjernobylbarn i Ukraina

Star of Hope holder også kontakten med de såkalte Tjernobylbarna som fortsatt er igjen i Ukraina. Vi har hjulpet dem med mindre transaksjoner for å bekoste mat og medisiner, men for mange av dem finnes det nesten ikke noe medisiner igjen å kjøpe. Ettersom de har operert bort skjoldbrukskjertelen sin, så trenger de regelmessige doser av skjoldkjertelhormonet tyroxin. Tyroxins viktigste funksjon er å regulere kroppens metabolisme. På grunn av mangelen på tyroxin har Star of Hope begynt å levere dette preparatet sammen med våre lastebiltransporter. Våre ukrainske samarbeidspartnere inne i landet har så ansvaret for at tyroxinet når våre Tjernobylbarn.

Behovet for pengegaver er og forblir stort!

 VIPPS: 11 576

Kontonummer: 5005.06.89465

Merk gaven «UKRAINA».

Klikk på teksten under for å se film:

 

 

Dele med vennene dine: